Zarządzanie ryzykiem i compliance

Dlaczego warto

Specjalizacji „Zarządzanie ryzykiem i Compliance” daje studentom umiejętności zastosowania praktycznej wiedzy. Program został zbudowany w oparciu o doświadczenia renomowanych spółek polskich i zagranicznych, w tym GPW w Warszawie SA. Umiejętność zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem braku zgodności z otoczeniem prawnym, daje wiele korzyści: pozytywnie wpływa na rating przedsiębiorstwa, buduje zaufanie do transakcji na rynku kapitałowym. Chroni przed stratami reputacyjnymi, spadkiem przychodów, kosztami działań naprawczych i tworzenia zewnętrznej ochrony prawnej. W działach zarządzania ryzykiem zatrudnieni są specjaliści, Compliance oficerowie dbający o monitoring otoczenia regulacyjnego i skuteczne wdrażanie zmian do wewnętrznych procedur. Ten rodzaj kompetencji jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych i rozwojowych na rynku pracy.

Współczesne organizacje działają w bardzo niepewnym otoczeniu biznesowym, czego dowiódł  przede wszystkim kryzys 2008 roku. Potrzebują one zaawansowanych narzędzi pozwalających obniżyć występowanie różnego rodzaju ryzyka, jakie zawsze związane jest z podejmowaniem decyzji biznesowych. To zadanie ma właśnie wykonać dział compliance. Compliance wyłonił się z audytu oraz kontrolingu i pełni dla tych dwóch obszarów funkcję wsparcia i 10 lat temu jeszcze w ogóle nie istniał. Compliance (z ang. tłumaczymy zazwyczaj to pojęcie jako "zgodność") to zespół procedur i systemów, których zadaniem jest zapobieganie występowanie ryzyka natury prawnej.

Celem studiów o specjalności Zarządzanie ryzykiem i compliance jest uzupełnienie wiedzy w zakresie kształtowania polityki zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, w tym strategii etycznego i odpowiedzialnego zarządzania organizacją. Absolwent  nabiera wysoko cenione na rynku umiejętności efektywnego wykorzystywania różnorodnych instrumentów prawnych oraz etycznych dla skutecznego kierowania procesem decyzyjnym w organizacji.

Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających zrozumienie prawideł i zasad rządzących normami społecznymi w obszarze działalności gospodarczej, umożliwi absolwentowi wzmocnienie pozycji na rynku pracy, bądź jej podjęcie na stanowisku specjalisty, przede wszystkim w branżach szczególnie wrażliwych na wahania kapitału zaufania społecznego.

Polityka compliance, jako instrument zarządzania i profilaktyki nadużyć, jest coraz częściej uwzględniana w działalności dużych i średnich firm. Przede wszystkim w tych branżach, którym zależy na rozwijaniu bądź utrzymaniu kapitału zaufania społecznego – czego szczególnym przykładem jest sektor ochrony zdrowia.

Specjalność ta prowadzona jest w ramach studiów międzykierunkowych na kierunkach: Administracji i Ekonomii. W zależności od wyboru studenta uzyskuje on odpowiedni dyplom z zakresu danej dziedziny nauki. Studiując  Zarządzanie ryzykiem i compliance w ramach studiów administracyjnych absolwent jest świetnie przygotowany do pracy na stanowisku dyrektora administracyjnego a ta sama specjalność w ramach ekonomii z kolei przygotuje go znakomicie do roli dyrektora finansowego, głównego księgowego lub audytora w spółce prywatnej, korporacji lub każdym przedsiębiorstwie.

W programie tych studiów stosunkowo niewielka liczba godzin dydaktycznych w ramach przedmiotów obowiązkowych, została przemyślana i zaplanowana przede wszystkim, aby dać studentom możliwość kształtowania swojej ścieżki edukacyjnej w sposób indywidualny. Od II do VI semestru w ramach poszczególnych  modułów każdy student wybiera przedmioty z puli przedmiotów do wyboru, i w ten sposób realizuje przedmioty, które w sposób szczegółowy poszerzają jego wiedzę w zakresie wybranej tematyki.

Założenia kształcenia oparte zostały o tzw. zasadę WIP – WIEDZA, INDYWIDUALIZM, PRAKTYCYZM.

Możliwość wyboru tak dużej liczby godzin zgodnie z własnymi zainteresowaniami jest odzwierciedleniem najnowocześniejszych trendów edukacyjnych i przybliża nas do najlepszych ośrodków edukacyjnych zarówno w kraju jak i za granicą. Duży nacisk położono na umiejętności z zakresu interpretacji przepisów finansowych i podatkowych, znajomości rodzajów wykładni prawa podatkowego, również poprzez wprowadzenie przedmiotów prawniczych zgodnie z aktualnymi, najnowszymi trendami i oczekiwaniami społeczeństwa (głównie prawo podatkowe, ale też prawo umów, gospodarcze, prawo pracy itp.)

Studenci WSAP to ludzie aktywni, kreatywni i zaangażowani

Zobacz szczegóły »
design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.