Zarządzanie bezpieczeństwem

Dlaczego warto

Absolwenci specjalności „Zarządzanie bezpieczeństwem” zostaną wszechstronnie przygotowani do dowodzenia, kierowania i zarządzania, jak również koordynowania instytucjami realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Szczególny nacisk zostanie położony na działanie w czasie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych jak stanu wojennego, stanu wyjątkowego, czy też stanu klęski żywiołowej. Wówczas studenci będą ćwiczyć umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania podmiotami państwowymi, samorządowymi, a także cywilnymi celem zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom w symulowanych sytuacjach kryzysowych. Nie bez znaczenia jest fakt, że omawiana specjalizacja jest realizowana w ramach studiów magisterskich. Przyjmuje się, że studenci będą mieć opanowane podstawy nauk o bezpieczeństwie i celem niniejszej specjalizacji będzie w istocie pogłębienie posiadanej już wiedzy, jak i rozwinięcie umiejętności praktycznych w ramach omawianego zakresu specjalnościowego. Kadra prowadząca zajęcia składa się z wybitnych specjalistów posiadających znaczny dorobek naukowy z zakresu bezpieczeństwa narodowego, jak również specjalistów praktyków posiadających doświadczenie zawodowe wyniesione z pracy w instytucjach bezpieczeństwa państwa. W ramach specjalności będzie się dążyć do rozwijania umiejętności wykorzystania specyfiki potencjałów poszczególnych podmiotów (państwowych, samorządowych i prywatnych) w zarządzaniu symulowanymi sytuacjami kryzysowymi. Przedmioty będą dotyczyć zarówno prognozowania, analizowania, jak i wykrywania potencjalnych zagrożeń oraz opracowywania możliwych do wdrożenia planów przeciwdziałania. Podczas pracy nad wspomnianymi planami będzie się brać pod uwagę rzeczywiste uwarunkowania geograficzne, społeczne i instytucjonalne, które mają znacznie dla realizmu planowanych działań. Przekazywana wiedza teoretyczna będzie skondensowana do niezbędnego minimum, a główny wysiłek dydaktyczny zostanie skoncentrowany na nauce rzeczywistych umiejętności.

Studenci WSAP to ludzie aktywni, kreatywni i zaangażowani

Zobacz szczegóły »
design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.