Studenci Niepełnosprawni

Wsparcie

Uprzejmie informujemy, że w ramach stwarzania studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku oferuje studentom posiadającym ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wsparcie, które obejmuje między innymi:

  • Dostosowanie egzaminów i innych form weryfikacji wiedzy (kolokwiów itp.) do potrzeb i możliwości percepcyjnych osób niepełnosprawnych, w szczególności  na przygotowanie materiałów w formie dla nich dostępnej, zatrudnienie tłumaczy języka migowego lub asystentów osoby niepełnosprawnej,
  • Dofinansowanie kosztów uczestnictwa studenta niepełnosprawnego w konferencji lub seminarium naukowym, związanym z tematyką przygotowywanej pracy dyplomowej lub magisterskiej,
  • Zakup i wypożyczanie w ramach Wypożyczalni Sprzętu Specjalistycznego urządzeń technicznych, w tym urządzeń wspomagających słyszenie i wzrok, do wykorzystywania podczas zajęć dydaktycznych lub egzaminów,
  • Organizację obozów integracyjnych i wyjazdów szkoleniowych dla studentów, wraz z możliwością pokrycia kosztów pobytu opiekunów osób niesamodzielnych,

Wsparcie jest udzielane na pisemny wniosek studenta, skierowany do Komisji ds. Przyznawania Wsparcia Studentom Niepełnosprawnym.  Wniosek musi zawierać: imię i nazwisko studenta, numer indeksu, opis zapotrzebowania, uzasadnienie wraz z niezbędnymi dokumentami, potwierdzającymi sytuację zdrowotną lub ekonomiczną studenta. Wsparcie jest udzielane w pierwszej kolejności osobom znajdującym się trudnej sytuacji zdrowotnej lub ekonomicznej. Zakres udzielonego wsparcia musi wynika z rodzaju i stopnia niepełnosprawności studenta. Wysokość wsparcia jest uzależniona od wysokości dotacji podmiotowej przyznanej  Uczelni w danym roku kalendarzowym.

Studenci WSAP to ludzie aktywni, kreatywni i zaangażowani

Zobacz szczegóły »
design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.