Studia magisterskie - Bezpieczeństwo narodowe

Studia magisterskie - Bezpieczeństwo narodowe

Absolwenci specjalności „ Zarządzanie bezpieczeństwem ” zostaną wszechstronnie przygotowani do dowodzenia, kierowania i zarządzania, jak również koordynowania instytucjami realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Szczególny nacisk zostanie położony na działanie w czasie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych jak stanu wojennego, stanu wyjątkowego, czy też stanu klęski żywiołowej. »

W ramach specjalności „ Bezpieczeństwo militarne ” absolwenci zostaną zapoznani szczegółowo ze specyfika poszczególnych instytucji typowo militarnych oraz cywilnych, a realizujących zadania mieszczące się przedmiotowo w obszarze omawianej specjalizacji. Studenci zostaną zapoznani ze strukturą, zadaniami i cechami wyróżniającymi charakteryzowane instytucje bezpieczeństwa militarnego na tle innych. »

Specjalność „ Bezpieczeństwo międzynarodowe ” została opracowana z myślą o osobach, które wiążą swoją przyszłość z pracą w służbie dyplomatycznej RP, międzynarodowych organizacjach rządowych, międzynarodowych organizacjach pozarządowych lub przedsiębiorstwach działających w skali międzynarodowej np. firmy spedycyjne, handlowe, media. Celem jest kompleksowe przygotowanie przyszłych absolwentów do pracy na stanowiskach związanych zadaniowo z bezpieczeństwem międzynarodowym. Zarówno w charakterze analityków, konsultantów czy kierowników poszczególnych działów. »

design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.