Studia licencjackie - Studia międzykierunkowe

Studia licencjackie - Studia międzykierunkowe

W ramach tej specjalności student zyskuje podstawy praktycznej wiedzy z zakresu zagadnień rachunkowych oraz z tych dziedzin prawa i podatków, które łączą się ściśle w praktyce z rachunkowością i bez znajomości których nie można prowadzić w sposób prawidłowy ksiąg rachunkowych. Wiedza ta stanowi podstawę wykonywania zawodu księgowego w podmiocie gospodarczym, a także wykonywania innych zawodów i funkcji, gdzie znajomość wiedzy z zakresu rachunkowości i podatków jest szczególnie ważna. »

Specjalność obejmująca prawo gospodarcze zakłada wyposażenie studenta w wiedzę dotyczącą regulacji prawnych mających swe źródło zarówno w prawie krajowym, jak i w prawie Unii Europejskiej. Stanowi warunek konieczny dla profesjonalnego prowadzenia działalności gospodarczej w każdej z dopuszczonych prawem form. Specjaliści z tej dziedziny są poszukiwani zarówno przez pracodawców prywatnych, jak również przez urzędy obsługujące organy administracji, gdyż ta część prawa gospodarczego, jaką jest prawo publiczne gospodarcze, dotyczy również relacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi i organami administracji. »

Specjalizacji „Zarządzanie ryzykiem i Compliance” daje studentom umiejętności zastosowania praktycznej wiedzy. Program został zbudowany w oparciu o doświadczenia renomowanych spółek polskich i zagranicznych, w tym GPW w Warszawie SA. Umiejętność zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem braku zgodności z otoczeniem prawnym, daje wiele korzyści: pozytywnie wpływa na rating przedsiębiorstwa, buduje zaufanie do transakcji na rynku kapitałowym. Chroni przed stratami reputacyjnymi, spadkiem przychodów, kosztami działań naprawczych i tworzenia zewnętrznej ochrony prawnej. W działach zarządzania ryzykiem zatrudnieni są specjaliści, Compliance oficerowie dbający o monitoring otoczenia regulacyjnego i skuteczne wdrażanie zmian do wewnętrznych procedur . Ten rodzaj kompetencji jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych i rozwojowych na rynku pracy. »

Specjalność dostarcza wiedzy na temat standardów zarządzania zasobami ludzkimi, roli funkcji personalnej w organizacji oraz sposobów realizacji procesów: pozyskiwania, rozwoju, oceniania i wynagradzania pracowników. Student dowie się także, jak prowadzić obsługę administracyjną kadr, jak kształtować przyjazne człowiekowi warunki pracy i jak czynić to zgodnie z zasadami obowiązującego prawa. Ciekawa oferta treści programowych i różnorodnych form kształcenia umożliwia nabycie umiejętności posługiwania się metodami i technikami kadrowymi oraz sprzyja rozwinięciu kompetencji interpersonalnych. »

design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.