Studia licencjackie - Administracja

Studia licencjackie - Administracja

Specjalność dedykowana jest osobom pragnącym zdobyć lub uzupełnić wykształcenie z zakresu administracji publicznej. Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry, przygotowanej do rozwiązywania problemów w jednostkach administracji rządowej i samorządowej  oraz różnych instytucjach publicznych i unijnych. »

Celem specjalności jest przygotowanie studentów do zarządzania wiedzą z wykorzystaniem narzędzi informatycznych w jednostkach administracji publicznej. Celem studiów jest także wyrobienie u studentów nawyku na zdobywanie nowych umiejętności i poznawania nowoczesnych technologii. Dzięki temu będą w stanie podnieść jakość świadczonych usług publicznych. Absolwent tego kierunku będzie wykwalifikowanym pracownikiem posiadającym wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe cenione na współczesnym rynku pracy. Ukończenie studiów na kierunku e-Administracja stanowi dla absolwenta wartość dodaną na rynku pracy oraz podnosi jego znaczenie jako potencjalnego pracownika. Zdobyte kompetencje umożliwiają w dłuższej perspektywie szanse rozwoju zawodowego na stanowiskach kierowniczych i zarządczych. »

Studenci uzyskują szeroką oraz aktualną wiedzę niezbędną do pracy w administracji celnej. Adresatami tej specjalności są osoby zamierzające podjąć pracę lub pracujące w służbach celnych. Z uwagi na fakt członkostwa Polski w Unii Europejskiej, specjalność stwarza perspektywy zatrudnienia w administracji celnej w naszym regionie, będącym jednocześnie granicą obszaru unijnego. Wybór specjalności Administracja celno-skarbowa daje absolwentom gwarancję dobrej znajomości problematyki finansów i rachunkowości, a także umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji na stanowiskach średniego szczebla w administracji celnej, skarbowej i samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w izbach skarbowych, urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej, izbach celnych, urzędach celnych oraz pozostałych jednostkach uczestniczących w obrocie gospodarczym państwa. »

Specjalność proponowana jest kandydatom, którzy w przyszłości zamierzają pracować w szeroko rozumianej sferze gospodarki nieruchomościami oraz zajmować stanowiska menedżerskie i analityczne w zakresie organizowania i prowadzenia działalności inwestycyjnej. Celem studiów jest rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania nieruchomościami. Zarządzanie nieruchomościami łączy szereg działań interdyscyplinarnych, co stwarza zapotrzebowanie rynku na usługi profesjonalnego zarządcy. Podczas studiów Słuchacze uzyskują wiedzę z zakresu analizy stanu technicznego i kondycji finansowej nieruchomości. Studia wzbogacają również wiedzę odnoszącą się do zagadnień prawnych i budowlanych. »

Specjalność polityka społeczna umożliwia uzyskanie wiedzy z zakresu instrumentów prawnych i finansowych polityki społecznej, organizacji pomocy w środowisku lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem działalności trzeciego sektora. Student, który wybierze tą specjalność, będzie wyposażony w znajomość prawno-administracyjne zasady działania podmiotów polityki społecznej. Absolwent zdobędzie wiedzę o przyczynach i przejawach problemów i kwestii społecznych, sposobach zapobiegania, rozwiązywania i łagodzenia problemów i kwestii społecznych, instrumentach prawnych i finansowych polityki społecznej oraz zadaniach i funkcjonowaniu instytucji sfery społecznej. »

Specjalność dedykowana osobom chcącym uzyskać wiedze z zakresu struktur gospodarczych, zasad i warunków podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstaw zarządzania w sektorze publicznym i prywatnym. Program w ramach tej specjalności przygotowuje absolwenta do podjęcia wyzwań stawianych menadżerom zarówno w jednostkach administracji publicznej jak też w nowoczesnym biznesie. »

design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.