Służby państwowe w systemie bezpieczeństwa narodowego

Dlaczego warto

Specjalność „Służby Państwowe w systemie bezpieczeństwa narodowego” została przygotowana z myślą o osobach zainteresowanych pracą w służbach bezpieczeństwa państwa m.in. do takich jak: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Straż Miejska, Służba Celna, ABW, itp. . Program kształcenia został tak ułożony, aby przygotować przyszłych absolwentów do pracy w służbach realizujących zadania zarówno z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego, jak i wewnętrznego. W ramach specjalności przewidziano przedmioty traktujące o specyfice, strukturze i zadaniach poszczególnych służb. Zadbano również o zawarcie treści ukierunkowanych na wyposażenie studentów w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne przydatne w późniejszej pracy zawodowej. W ramach specjalności absolwent nabywa zaawansowaną wiedzę oraz umiejętności praktyczne wraz z kompetencjami społecznymi przydatnymi w późniejszej pracy zawodowej. W ramach wymienionej specjalności postawiono na dobór kadry złożonej z praktyków oraz treści teoretycznych i naukę rzeczywistych umiejętności wzmacniających pozycję kandydata w późniejszym procesie naboru lub rekrutacji do wybranych instytucji bezpieczeństwa. Przyszli absolwenci poza znajomością specyfiki pełnienia służby lub pracy w określonych organach bezpieczeństwa będą również potrafili przeprowadzić na podstawowym poziomie czynności analityczne, prognostyczne, a także znali podstawy pracy sztabowej w wojskowych i cywilnych komórkach organizacyjnych. Będą dysponować szeroką wiedzą z zakresu przepisów prawnych regulujących funkcjonowania poszczególnych służb, a w szczególności będą przygotowani do pracy w służbach ochrony granicy, bezpieczeństwa i porządku publicznego, jak również strukturach wojskowych.

W ramach specjalizacji przyszli kandydaci do pracy w służbach państwowych zostaną również przygotowani z zakresu walki wręcz, głównie technik samoobrony i technik interwencyjnych, jak również bronioznawstwa i strzelectwa.

Studenci WSAP to ludzie aktywni, kreatywni i zaangażowani

Zobacz szczegóły »
design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.