Regulaminy i zarządzenia

Regulaminy i zarządzenia

Uchwała nr 04/05/2017

Uchwała nr 01/05/2017 Senatu WSAP

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 358.73 KB

Uchwała nr 03/05/2017

Uchwała nr 01/05/2017 Senatu WSAP

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 247.23 KB

Uchwała nr 02/05/2017

Uchwała nr 01/05/2017 Senatu WSAP

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 99.63 KB

Uchwała nr 01/05/2017

Uchwała nr 01/05/2017 Senatu WSAP

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 409.18 KB

Zarządzenie nr 01/05/2017

Zarządzenie nr 01/05/2017 Rektora WSAP w sprawie powołania Rady Bibliotecznej w Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. S. Staszica.

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 110.60 KB

Zarządzenie 02/09/2016

Zarządzenie nr 02/09/2016 Rektora WSAP w sprawie organizacji Roku Akademickiego 2016/2017

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 119.02 KB

Zarządzenie 01/09/2016

Zarządzenie 01/09/2016 Rektora WSAP w sprawie wydłużenia terminu rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku w roku akademickim 2016/2017

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 94.44 KB

Zarządzenie nr 01/04/2016

w sprawie Funkcjonowania Procedury Antyplagiatowej w Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku w Białymstoku.

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 659.55 KB

Zarządzenie nr 01/01/2016

Zarządzenie nr 01/01/2016 Rektora WSAP w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenie usług edukacyjnych WSAP im. S. Staszica osobom wznawiającym studia od semestru letniego.

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 268.36 KB

Zarządzenie nr 6/09/2015

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 310.92 KB

Zarządzenie nr 5/09/2015

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 306.73 KB

Zarządzenie nr 4/09/2015

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 423.64 KB

Zarządzenie nr 3/09/2015

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 2.83 MB

Zarządzenie nr 2/09/2015

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 1.41 MB

Zarządzenie nr 1/09/2015

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 427.07 KB

Zarządzenie nr 5/06/2015

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 2.02 MB

Zarządzenie nr 4/06/2015

w sprawie zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Stypendialnej we WSAP im. S. Staszica w Białymstoku powołanej na rok akademicki 2014/2015.

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 116.55 KB

Zarządzenie nr 3/06/2015

w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia podyplomowe "Zarządzanie Oświatą" oraz zasad wnoszenia opłat za naukę w roku akademickim 2015/2016

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 125.92 KB

Zarządzenie nr 1/06/2015

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 223.65 KB

Zarządzenie nr 4/04/2015

w sprawie ustalenia osobom rozpoczynającym naukę w WSAP im. S. Staszica w Białymstoku w roku akademickim 2015/2016 wysokości opłat rekrutacyjnych, czesnego za studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie, wysokości rat opłat czesnego, opłaty związanej z przywróceniem praw studenta, możliwości zwrotu wniesionych opłat z powodu rezygnacji z nauki oraz zasad wnoszenia opłat za naukę w danym roku akademickim

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 2.54 MB

Zarządzenie nr 3/04/2015

w sprawie: wprowadzenia Polityki Antymobbingowej we WSAP im. S. Staszica w Białymstoku

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 675.08 KB

Zarządzenie nr 2/04/2015

w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia podyplomowe oraz zasad wnoszenia opłat za naukę w roku akademickim 2014/2015 oraz 2015/2016.

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 172.31 KB

Zarządzenie nr 3/01/2015

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej na studia podyplomowe w WSAP im. S. Staszica w Białymstoku na rok akademicki 2014/2015

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 228.90 KB

Zarządzenie nr 2/01/2015

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 233.27 KB

Zarządzenie nr 1/12/2014

Zarządzenie nr 1/12/2014 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku z dnia 02 grudnia 2014r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015.

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 610.50 KB

Zarządzenie nr 55/2014

Zarządzenie nr 55/2014 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku z dnia 17 października 2014r. w sprawie: wprowadzenia promocji pod nazwą: "Więcej znajomych - mniejsze czesne" dla studentów Wyższej Szkole Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku.

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 394.11 KB

Zarządzenie nr 57/2014

Zarządzenie nr 57/2014 Rektora WSAP w sprawie określenia zasad odpłatności za dodatkową usługę w ramach promocji: "Kolejny rok studiów = więcej korzyści" dla studentów WSAP im. S. Staszica w Białymstoku, którzy rozpoczęli naukę przed dniem 1 października 2014 r.

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 659.64 KB

Zarządzenie nr 45/2014 Rektora WSAP

Zarządzenie nr 45/2014 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku z dnia 15 września 2014r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Rektora, powierzenia Prorektorowi obowiązków Rektora związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktycznego oraz udzielenia Prorektorowi pełnomocnictwa do zawierania w imieniu Rektora umów o świadczenie usług edukacyjnych przez WSAP im. S. Staszica w Białymstoku.

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 406.66 KB

Zarządzenie 44/2014 Rektora WSAP

Zarządzenie 44/2014 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku z dnia 15 września 2014r. w sprawie ustalenia obowiązującej w roku akademickim 2014/2015 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne.

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 258.89 KB

Zarządzenie 43/2014 Rektora WSAP

Zarządzenie 43/2014 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku z dnia 15 września 2014r. w sprawie wprowadzenia jednolitej treści Regulaminu przyznawania i ustalania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku.

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 2.28 MB

Zarządzenie nr 42/2014 Rektora WSAP

Zarządzenie nr 42/2014 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku z dnia 15 września 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych w ramach studiów w Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku rozpoczętych w roku akademickim 2014/2015 przez osoby urodzone przed dniem 30 września 1964r. w ramach promocji pod nazwą: "Studia 50 plus = 50% minus".

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 2.67 MB

Zarządzenie nr 41/2014 Rektora WSAP

Zarządzenie nr 41/2014 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku z dnia 15 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości czesnego za semestr zimowy studiów na kierunku Psychologia jednolite studia magisterskie osobom, które rozpoczęły studia w WSAP im. S. Staszica w Białymstoku w roku akademickim 2011/2012 oraz korzystały z Indywidualnego Planu Studiów i Programu Studiów.

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 450.12 KB

Zarządzenie nr 40/2014 Rektora WSAP

Zarządzenie nr 40/2014 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku z dnia 15 września 2014r. w sprawie zmiany zasad naliczania opłat z tytułu świadczenia usługi edukacyjnej przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku.

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 284.12 KB

Zarządzenie nr 35/2014 Rektora WSAP

Zarządzenie nr 35/2014 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku z dnia 05 września 2014r. w sprawie udzielenia pracownikom Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku pełnomocnictwa w zakresie wydawania zaświadczeń i decyzji administracyjnych w imieniu Rektora WSAP im. Stanisława Staszica w Białymstoku.

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 156.46 KB

Zarządzenie nr 34/2014 Rektora WSAP

Zarządzenie nr 34/2014 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny znajomości języka polskiego.

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 107.29 KB

Zarządzenie nr 38/2014 Rektora WSAP

Zarządzenie nr 38/2014 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku z dnia 5 września 2014 roku. w sprawie ogłoszenia treści jednolitego tekstu Regulaminu ustalania i przyznawania stypendium "Studiuj bez opłat" studentom Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku.

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 1.93 MB

Zarządzenie nr 37/2014 Rektora WSAP

Zarządzenie nr 37/2014 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku w dniu 5 września 2014r. w sprawie ustalania wysokości stawki czesnego za godzinę zajęć dydaktycznych na studiach według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku.

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 925.95 KB

Zarządzenie nr 36/2014 Rektora WSAP

Zarządzenie nr 36/2014 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku z dnia 5 września 2014 roku. w sprawie ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu czesnego za studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie, zasad wnoszenia tej opłaty oraz wysokości rat czesnego osobom kontynuującym naukę w WSAP im. S. Staszica w Białymstoku w roku akademickim 2014/2015.

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 3.44 MB

Uchwała Professional Quality Education

Uchwała zarządu Professional Quality Education Sp. z o.o. nr 3/05/09/14 z dnia 5 września 2014 r.

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 2.05 MB

Zarządzenie nr 33/2014

Zarządzenie nr 33/2014 Rektora WSAP z dnia z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie: wydłużenia terminu rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku w roku akademickim 2014-2015.

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 107.55 KB

Uchwała nr 14/2014 Senatu WSAP

w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym w Wyższej Szkole Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku w roku akademickim 2015/2016.

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 345.47 KB

Uchwała nr 13/2014 Senatu WSAP

w sprawie zmiany uchwały nr 15/2013 Senatu Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica z dnia 26 kwietnia 2014r. dotyczącej ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym w Wyższej Szkole Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku w roku akademickim 2014/2015.

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 384.89 KB

Zarządzenie nr 23/2014

Zarządzenie nr 23/2014 w sprawie wprowadzenia opłaty za czynności mające na celu przywrócenie w prawach studenta Osoby, która została skreślona z listy studentów WSAP.

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 148.71 KB

Zarządzenie nr 30/2014

Zarządzenie nr 30/2014 Rektora WSAP z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad naliczania opłat z tytułu pobierania nauki w WSAP w roku akademickim 2014/2015 dla osób urodzonych przed dniem 30 września 1964 r. pod nazwą "Studia 50 plus = 50% minus".

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 249.83 KB

Zarządzenie nr 29/2014

Zarządzenie nr 29/2014 Rektora WSAP z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu promocji dla osób rozpoczynających w WSAP w roku akademickim 2014/2015 "Odbierz swój tablet z dostępem do Internetu"

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 882.75 KB

Regulamin Studiów we WSAP

Regulamin Studiów we WSAP - obowiązuje od 1.10.2014 r.

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 2.79 MB

Regulamin studenckich praktyk zawodowych

Regulamin studenckich praktyk zawodowych.

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 1.04 MB

Zarządzenie nr 26/2014

Zarządzenie nr 26/2014 Rektora WSAP z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad naliczania opłat z tytułu pobierania nauki w roku akademickim 2014/2015 dla absolwentów i studentów WSAP, którzy podejmą decyzję o kontynuowaniu nauki na studiach II stopnia lub rozpoczęciu studiów na kolejnym kierunku...

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 268.69 KB

Zarządzenie nr 25/2014

Zarządzenie nr 25/2014 Rektora WSAP z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu "ZAPROJEKTUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ".

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 598.71 KB

Zarządzenie nr 17/2014

Zarządzenie nr 17/2014 Rektora WSAP z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia osobom rozpoczynającym naukę w WSAP w roku akademickim 2014/2015 wysokości opłat rekrutacyjnych, czesnego za studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie, wysokości rat opłat czesnego...

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 1.29 MB

Zarządzenie nr 40/2013

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 490.65 KB

Zarządzenie nr 8/2014

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 692.61 KB

Zarządzenie nr 12/2014

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 1008.30 KB

Zarządzenie nr 21/2014

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 298.43 KB

Zarządzenie Nr 32/2014

Zarządzenie nr 32 Rektora WSAP w sprawie organizacji roku akademickiego 2014 / 2015.

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 160.55 KB

Zarządzenie nr 42/2013

Zarządzenie nr 42/2013 Rektora WSAP z dnia 07 października 2013r. w sprawie ustalenie wysokości stawki czesnego za godzinę zajęć dydaktycznych na studiach według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia w WSAP.

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 323.86 KB

Zarządzenie nr 38/2013 Rektora WSAP

Zarządzenie nr 38/2013 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku z dnia 01 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości rat opłat czesnego za studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2013/2014.

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 145.86 KB

Zarządzenie nr 37/2013 Rektora WSAP

Zarządzenie nr 37/2013 Rektora WSAP w sprawie ustalenia wysokości opłat rekrutacyjnych oraz czesnego za studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie oraz zasad wnoszenia opłat za naukę w roku akademickim 2013/2014.

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 1.01 MB

Zarządzenie nr 21/2013 Rektora WSAP

Zarządzenie nr 21/2013 Rektora WSAP w sprawie szczególnych zasad naliczania opłat z tytułu pobierania nauki w WSAP.

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 1.61 MB

Zarządzenie nr 18/2013 Rektora WSAP

Zarządzenie nr 18/2013 Rektora WSAP w sprawie przyznawania punktów ECTS w WSAP.

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 743.16 KB

Zarządzenie nr 8/2013 Rektora WSAP

Zarządzenie nr 8/2013 Rektora WSAP w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów z wykorzystaniem systemu AWS DziekanatXP w WSAP.

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 1.59 MB

Regulamin Studiów

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 237.99 KB

Zarządzenie nr 9/2013

Rektora WSAP z dnia 14 maja 2013r. w sprawie: uiszczenia opłat czesnego z tytułu udzielonego urlopu studentowi WSAP im.S. Staszica w Białymstoku.

Typ pliku: pdf | Rozmiar: 252.03 KB

Zarządzenie nr 57/2011

Zarządzenie nr 57/2011 w sprawie opłat za powtórne wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej.

Typ pliku: doc | Rozmiar: 23.00 KB

Zarządzenie nr 59/2010 Rektora WSAP

Zarządzenie nr 59/2010 Rektora WSAP z dnia 1 października 2010r. w sprawie: zasad i trybu składania egzaminów dyplomowych oraz przeprowadzania obrony pracy dyplomowej na studiach I i II stopnia.

Typ pliku: doc | Rozmiar: 39.00 KB

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 59/2010

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 59/2010 Rektora WSAP z dnia 1 października 2010r., w sprawie zasad i trybu składania egzaminów dyplomowych oraz przeprowadzania obrony pracy dyplomowej na studiach I i II stopnia.

Typ pliku: doc | Rozmiar: 29.50 KB

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 59/2010

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 59/2010 Rektora WSAP z dnia 1 października 2010r. w sprawie zasad i trybu składania egzaminów dyplomowych oraz przeprowadzania obrony pracy dyplomowej na studiach I i II stopnia.

Typ pliku: doc | Rozmiar: 32.50 KB

design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.