Prawo gospodarcze

Dlaczego warto

Specjalność obejmująca prawo gospodarcze zakłada wyposażenie studenta w wiedzę dotyczącą regulacji prawnych mających swe źródło zarówno w prawie krajowym, jak i w prawie Unii Europejskiej. Stanowi warunek konieczny dla profesjonalnego prowadzenia działalności gospodarczej w każdej z dopuszczonych prawem form. Specjaliści z tej dziedziny są poszukiwani zarówno przez pracodawców prywatnych, jak również przez urzędy obsługujące organy administracji, gdyż ta część prawa gospodarczego, jaką jest prawo publiczne gospodarcze, dotyczy również relacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi i organami administracji. Absolwent tej specjalności posiada umiejętność do prawidłowego interpretowania i wyjaśniania znaczenia poszczególnych norm prawnych w zakresie prawa gospodarczego i podatkowego oraz wzajemnych relacji między tymi normami, wykorzystywania znajomości zasad, przepisów i opartych na nich konstrukcji prawnych do proponowania rozwiązań konkretnych problemów prawnych i przeprowadzania procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie,  krytycznej analizy instytucji prawa gospodarczego i podatkowego – ważnych z punktu widzenia przedsiębiorcy – prowadzącej do formułowania własnych opinii, opartych na krytycznym doborze danych, z wykorzystaniem metod analiz stosowanych w prawie gospodarczym i podatkowym, rozwiązywania zagadnień problemowych z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, z uwzględnieniem praktyki stosowania prawa.

Absolwent prawa gospodarczego znajdzie zatrudnienie w kancelariach prawnych jako doradca/asystent w zakresie prawa, w szczególności jako specjalista prawa gospodarczego. Ponadto absolwent z takim wykształceniem jest poszukiwany we wszelkiego rodzaju firmach i przedsiębiorstwach jako prawnik-menadżer. Może podjąć pracę jako ekspert w referatach prawnych organów administracji państwowej i samorządowej oraz w działach prawnych podmiotów gospodarczych. Może pracować na stanowiskach kierowniczych średniego i wyższego szczebla zarządzania. Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako specjalista w firmach consultingowych. Potrafi też zajmować się świadczeniem usług w zakresie zobowiązań publicznoprawnych i rachunkowości. Może występować w roli negocjatora albo mediatora. Umie podjąć się prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w tym usług prawniczych. Potrafi prowadzić warsztaty oraz szkolenia z zakresu prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa gospodarczego.

Specjalność ta prowadzona jest w ramach studiów międzykierunkowych na kierunkach: Administracji i Ekonomii. W zależności od wyboru studenta uzyskuje on odpowiedni dyplom z zakresu danej dziedziny nauki. Studiując prawo gospodarcze w ramach studiów administracyjnych absolwent jest świetnie przygotowany do pracy na stanowisku dyrektora administracyjnego a ta sama specjalność w ramach ekonomii z kolei przygotuje go znakomicie do roli dyrektora finansowego,doradcy podatkowego lub audytora w spółce prywatnej, korporacji i każdym przedsiębiorstwie na rynku.

W programie tych studiów stosunkowo niewielka liczba godzin dydaktycznych w ramach przedmiotów obowiązkowych, została przemyślana i zaplanowana przede wszystkim, aby dać studentom możliwość kształtowania swojej ścieżki edukacyjnej w sposób indywidualny. Od II do VI semestru w ramach poszczególnych  modułów każdy student wybiera przedmioty z puli przedmiotów do wyboru, i w ten sposób realizuje przedmioty, które w sposób szczegółowy poszerzają jego wiedzę w zakresie wybranej tematyki.

Założenia kształcenia oparte zostały o tzw. zasadę WIP – WIEDZA, INDYWIDUALIZM, PRAKTYCYZM.

Możliwość wyboru tak dużej liczby godzin zgodnie z własnymi zainteresowaniami jest odzwierciedleniem najnowocześniejszych trendów edukacyjnych i przybliża nas do najlepszych ośrodków edukacyjnych zarówno w kraju jak i za granicą. Duży nacisk położono na umiejętności z zakresu interpretacji przepisów finansowych i podatkowych, znajomości rodzajów wykładni prawa podatkowego, również poprzez wprowadzenie przedmiotów prawniczych zgodnie z aktualnymi, najnowszymi trendami i oczekiwaniami społeczeństwa (głównie prawo podatkowe, ale też prawo umów, gospodarcze, prawo pracy itp.)  

Dzięki możliwości wyboru specjalności z tak szerokiej gamy przedmiotów, absolwenci rozszerzają i doskonalą  kwalifikacje zawodowe. Troska o dobrą znajomość języków obcych, a także zapoznawanie studentów z nowoczesnymi technologiami informatycznymi przyczyni się do kształtowania młodych pracowników posiadających kwalifikacje na poziomie europejskim. Uczelnia infrastrukturą, zapewniającą prawidłowa realizację celów kształcenia, w tym zapewnia właściwy dostęp do sal dydaktycznych i innych pomieszczeń niezbędnych do efektywnego prowadzenia procesu dydaktycznego.

Studenci WSAP to ludzie aktywni, kreatywni i zaangażowani

Zobacz szczegóły »
design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.