Sieć współpracy na rzecz promocji odpowiedzialności małych, średnich i dużych przedsiębiorstw

Opis

Głównym celem projektu jest zbudowanie i popularyzacja sieci współpracy przedstawicieli małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu i nauki na rzecz promocji i wdrażania idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR) w regionie Podlasia.

Osiągnęcie celu nastąpi przez realizację następujących celów szczegółowych:

 • rozpoznanie aktualnego stanu wdrożenia różnych aspektów idei CSR w firmach Podlasia,
 • wzrost świadomości przedsiębiorców na temat CSR, w tym podniesienie świadomości na temat odpowiedzialności przedsiębiorstw w odniesieniu do potrzeby zrównoważonego rozwoju, poznanie korzyści płynących z implementacji polityki CSR, wzrost umiejętności tworzenia kodeksów etycznych oraz wdrażania zasad, instrumentów i norm CSR, nabycie umiejętności budowy strategii opartej na regułach CSR oraz kreowania trwałych relacji z interesariuszami;
 • stworzenie sieci współpracy przedsiębiorstw, uczelni wyższych, samorządów i instytucji otoczenia na rzecz wdrażania i promocji idei CSR.

Działania realizowane w ramach projektu:

 • seminaria promujące i upowszechniające ideę CSR,
 • tworzenie lokalnych sieci współpracy na rzecz CSR,
 • szkolenie liderów wdrażania idei CSR i budowy strategii firmy opartej na regułach CSR,
 • badania podlaskich firm i opracowanie raportu z przykładami dobrych praktyk w zakresie wdrażania CSR,
 • opracowanie i dystrybucja podręcznika "Przewodnik wdrażania CSR".

Projekt jest bezpośrednio skierowany do 400 pracodawców i pracowników przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu. W ramach Projektu wsparciem objętych zostanie:

 • 400 podmiotów w zakresie promocji idei CSR (w tym pracodawcy, przedsiębiorstwa, organizacje pracodawców, przedstawicielstwa pracownicze, instytucje rynku pracy);
 • 45 przedsiębiorstw objętych zostanie badaniami;
 • zostanie wyszkolonych 40 liderów idei CSR;
 • co najmniej 150 osób weźmie udział w seminariach.

Rekrutacja prowadzona będzie przez wizyty bezpośrednie w firmach i przedsiębiorstwach oraz przez seminaria promujące.

Centum Funduszy Europejskich WSAP

Zobacz szczegóły »
design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.