Europejski Funkcjonariusz

Opis

Celem realizacji projektu „Europejski Funkcjonariusz” jest przeprowadzenie cyklu szkoleń podnoszącego umiejętności pracowników oraz zwiększającego możliwości lepszego zatrudnienia, zwiększenia efektywności pracy u obecnego pracodawcy, jak też pracy w innych krajach Europy.

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie następujące cztery moduły szkoleniowe:

  • program modułu językowego z podziałem na dwa języki obce (angielski i rosyjski) na poziomie od początkującego do zaawansowanego wraz z uwzględnieniem specyfiki języka prawniczego;
  • program modułu komputerowego obejmujący trzy obszary tematyczne (edycja tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych);
  • program modułu prawnego obejmujący 4 zagadnienia prawne (prawo wspólnotowe, odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych w Unii Europejskiej, funkcjonariusz publiczny jako uczestnik postępowania karnego, regulacje antykorupcyjne);
  • program modułu społecznego obejmujący 3 zagadnienia (etyka zawodowa funkcjonariusza publicznego, komunikacja społeczna, zarządzanie zasobami ludzkimi).

Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich które:

  • pracują i zamieszkują na obszarze województwa podlaskiego,
  • z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
  • wykonują pracę na podstawie jednej z wymienionych form tj.: umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Projekt zakłada udział 140 uczestników, z czego 30 osób stanowić będą pracownicy zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach, a 110 pracownicy służb publicznych i mundurowych - funkcjonariusze publiczni oraz osoby pełniące funkcję publiczną. Łącznie na jednego uczestnika przypadają 182 godziny szkoleniowe. Zajęcia realizowane będą w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Centum Funduszy Europejskich WSAP

Zobacz szczegóły »
design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.