Świadomy wybór pewny sukces - projekty rozwojowe dla szkół zawodowych

Opis

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego przez opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych w szkołach przyczyniających się do modernizacji procesu kształcenia i wzmocnienia potencjału szkolnictwa zawodowego w zakresie działań edukacyjno-zawodowych i sieci Ośrodków Kariery oraz aktywne włączenie pracodawców w proces kształcenia.

Cele szczegółowe

 • zwiększenie dostępu do usług poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez utworzenie nowych O.K. w szkołach;
 • wzmocnienie jakości usług poradnictwa zawodowego w szkołach przez działalności ośrodka koordynującego;
 • zapewnienie innowacyjności i wysokiej jakości świadczonych usług poprzez standaryzację usług doradczych realizowanych przez O.K.;
 • realizacja usług doradztwa zawodowego dla uczniów;
 • stworzenie i upowszechnienie "Katalogu Dobrych Praktyk";
 • opracowanie i wdrożenie 7 programów rozwojowych pracy doradczej dla uczniów z różnych poziomów i typów kształcenia (4 technika, 3 ZSZ);
 • podniesienie świadomości uczniów w zakresie korzyści płynących z kształcenia zawodowego;
 • zwiększenie zainteresowania lokalnych pracodawców zatrudnieniem absolwentów szkół zawodowych;
 • wzmocnienie współpracy szkół z pracodawcami.

Działania merytoryczne

 • Opracowanie programów rozwojowych - panel ekspertów
 • Wdrożenie programów rozwojowych - przygotowanie kadry, założenie Ośrodków Kariery, certyfikacja i świadczenie usług
 • Włączenie pracodawców w proces kształcenia
 • Upowszechnienie katalogu dobrych praktyk.

www.projektyrozwojowe.wsap.edu.pl

Centum Funduszy Europejskich WSAP

Zobacz szczegóły »
design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.