Urząd na miarę Europy

Opis

Projekt: „Urząd na miarę Europy" realizowany jest przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej im. St. Staszica w Białymstoku oraz przez Spółkę MEDIATOR GROUP S.A. (która jest Liderem Projektu) w okresie: od 1 sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2012 r.

Jego adresatami są pracownicy dziesięciu urzędów jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego, będących również Partnerami Projektu: Miasta Świdnica, Powiatu Świdnickiego, Miasta Świebodzice, Miasta Wałbrzych, Miasta Jelenia Góra, Powiatu Lwóweckiego, Powiatu Legnickiego, Miasta Jawor, Powiatu Lubińskiego, Miasta Strzegom.

Celem głównym projektu: „Urząd na miarę Europy" jest przeszkolenie w okresie 24 miesięcy minimum 250 urzędników w ramach 3256 godzin szkoleń, warsztatów oraz studiów podyplomowych „New Public Management" (rekrutacja do szkoleń i promocja projektu następuje w wyznaczonych punktach w siedzibach urzędów, o których mowa wyżej).

Zgodnie z Umową partnerską na rzecz realizacji Projektu: "Urząd na miarę Europy" z 31 sierpnia 2010r. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej realizuje zadania szkoleniowe dotyczące tematyki:

  • Kodeksu Postępowania Administracyjnego (zad. nr 2)),
  • Prawnych aspektów ochrony środowiska (zad. nr 6),
  • Prawa zamówień publicznych (zad. nr 7),
  • Prawnej obsługi inwestycji (zad. nr 8),
  • Prawa budowlanego dla samorządowców (zadanie nr 9).

Każde ze wspomnianych wyżej szkoleń obejmuje 24 godziny (3 dni) i jest skierowane do piętnastoosobowej grupy urzędników.

Ponadto w zakresie zadań realizowanych przez Partnera projektu mieszczą się zadania o charakterze badawczo - wdrożeniowym:

1)    Wdrożenie systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych lub funkcjonowania urzędu (zad. 11),

2)    Opracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego (zad. 14).

Celem pierwszego z nich jest poprawa poziomu satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez dziesięć urzędów jednostek samorządu terytorialnego w województwie dolnośląskim. Na zadanie to składa się ocena pracy urzędników metodą „tajemniczy klient", analiza przejrzystości stron internetowych urzędów, bezpośredni wywiad z klientami oraz pracownikami tych urzędów. Ponadto przewidziane zostało szkolenie wyjazdowe dla 12 pracowników każdego z urzędów (osób decyzyjnych w sprawach komunikacji z klientami) w trakcie którego będą przedstawione wyniki raportu z przeprowadzonych badań oraz zostaną wypracowane założenia systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych lub funkcjonowania

Opracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego - ma służyć poprawie jakości funkcjonowania urzędów adresatów projektu (będących jednocześnie partnerami umowy). Głównym założeniem tego zadania jest osiągnięcie efektu w postaci zwiększenia zaufania mieszkańców do samorządu lokalnego i wsparcie jego pracowników w realizowaniu standardów etycznego postępowania. Chodzi tu również o wzmocnienie III filaru dobrego rządzenia - „partycypacja i przejrzystość" poprzez wzrost zaufania społecznego.

W ramach tego zadania mieści się przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych (3 dni dla 15 pracowników decyzyjnych i szeregowych z każdego z dziesięciu urzędów jst), którego efektem będzie opracowanie kodeksu etycznego, procedury jego stałego przeglądu (i monitorowania przez pracowników urzędu i lokalną społeczność), jak również opracowanie zasad postępowania w przypadku naruszenia kodeksu.

Ponadto zostało przewidziane jednodniowe szkolenie dla pracowników wspomnianych wyżej urzędów (2 grupy 15 osobowe dla każdego z 10 JST) z zakresu: „Wdrożenia nowego kodeksu etycznego".

Badanie ewaluacyjne, które zakończy realizację wspomnianego zadania będzie dotyczyło postępowania w przypadku naruszenia kodeksu.

Centum Funduszy Europejskich WSAP

Zobacz szczegóły »
design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.