Akademia Maturalna

Opis

Projekt skierowany jest do

  • uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w woj. podlaskim, w szczególności zamieszkujących tereny wiejskie na obszarze 10 powiatów: (bielski, hajnowski, sokólski, moniecki, grajewski, łomżyński, zambrowski, wysokomazowiecki, białostocki i m. Białystok);
  • osób, które przedwcześnie opuściły system oświaty, a w szczególności abiturientów, którzy we wcześniejszych latach nie podeszli bądź nie zdali egzaminu maturalnego;
  • uczniów szkół ponadgimnazjalnych w szczególności tych, którzy ze względu na złą sytuację materialną nie mogą korzystać z płatnych zajęć przygotowujących do matury.

Celem projektu jest przeprowadzenie cyklu dodatkowych zajęć dydaktyczno–wyrównawczych przygotowujących do egzaminu maturalnego, który wpłynie na wyrównanie dysproporcji w trakcie procesu kształcenia, a w szczególności uczniów z terenów wiejskich. Wsparciem zostało objętych 1200 osób. W wyniku rekrutacji uczniów w ośmiu szkołach w powiatach powstanie po 5 grup 20–osobowych z polskiego, angielskiego i matematyki oraz po 2 grupy 25–osobowe z geografii i historii. W powiecie białostockim i m. Białystok powstanie 1 grupa do każdego z przedmiotów i łącznie 20 grup językowych. Zajęcia poprowadzą nauczyciele ze szkół uczniów biorących udział w projekcie, z wieloletnim doświadczeniem w przygotowywaniu do matury. Poprowadzą oni intensywne zajęcia w wymiarze 20 godzin z każdego przedmiotu, ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, dysproporcji wiedzy pomiędzy uczniami oraz osiągnięcie jak najlepszego wyniku maturalnego w oparciu o programy przygotowane przez ekspertów z OKE i Podlaskiego Kuratorium Oświaty (PKO).

www.akademiamaturalna.wsap.edu.pl

Centum Funduszy Europejskich WSAP

Zobacz szczegóły »
design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.