Europejski Funkcjonariusz - II Edycja

Opis

Pierwszy etap rekrutacji został zakończony. Listy osób zakwalifikowanych znajdują się w zakładce "Listy i terminy".


Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku rozpoczyna drugą edycję projektu szkoleniowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie województwa podlaskiego.

W ramach projektu „Europejski Funkcjonariusz - II edycja" przeprowadzony będzie cykl kompleksowych działań uzupełniających i podwyższających kwalifikacje pracujących osób dorosłych, w tym funkcjonariuszy publicznych oraz zwiększających możliwości ich lepszego zatrudnienia, efektywności pracy, jak też pracy w innych krajach Europy. 

 W ramach projektu oferujemy bezpłatnie pięć następujących modułów z których można wybrać jeden, kilka lub wszystkie moduły w których dany beneficjent chce uczestniczyć:

1.     Kurs językowy długi

 • Czas trwania - 100 godz., w tym 20 godz.  poświęcone na język biznesowy;
 • Dwa języki obce - rosyjski i angielski;
 • Różne poziomy nauczania  - od poziomu początkującego do zaawansowanego;
 • Zapewnione podręczniki do nauki języka;
 • Zajęcia będą odbywać się minimum 2xw tygodniu po 3 godz.;
 • Uczestnicy zakwalifikowani na kurs będą podzieleni na grupy adekwatnie do określonego poziomu nauki języka, po teście i rozmowie kwalifikacyjnej;
 • Okres realizacji kursu -  styczeń-początek lipca 2011;
 • Rekrutacja w okresie listopad-grudzień 2010;
 • 100 uczestników - 10 grup po 10 osób.

2.     Kurs językowy intensywny typu  „całkowite zanurzenie"

 • Intensywny kurs językowy polegający na częściowej izolacji poprzez zajęcia realizowane poza miejscem zamieszkania i prowadzone przez tzw. „native speakers", gdzie codzienna komunikacja odbywa się w języku obcym;
 • Czas trwania - 56 godz. (7 dni x 8 godz. dziennie);
 • Uczestnicy zakwalifikowani na kurs będą podzieleni na grupy adekwatnie do określonego poziomu nauki języka, po teście i rozmowie kwalifikacyjnej;
 • Zapewniony transport, wyżywienie i noclegi;
 • Okres realizacji kursu  - koniec lipca (1 turnus) i początek sierpnia 2011 (2 turnus);
 • Rekrutacja w okresie czerwiec - połowy lipca 2011;
 • 60 uczestników - 3 grupy x 10 osób (1 turnus) + 3 grupy x 10 osób (2 turnus); w tym 30 uczestników z poprzedniego kursu językowego.

3.     Kurs komputerowy

Program kursu obejmuje 3 następujące obszary:

 • Przetwarzanie tekstów, obróbka, edytor tekstów;
 • Arkusze kalkulacyjne;
 • Bazy danych w tym 2 etapy: teoretyczny i praktyczny;
 • Czas trwania - 60 godz. (po 20 godz. na każdy z w. w. modułów);
 • Uczestnicy zakwalifikowani na kurs będą podzieleni na grupy adekwatnie do określonego poziomu kursu komputerowego, po teście kwalifikacyjnym;
 • Zapewnione materiały na kursy;
 • Okres realizacji kursu - koniec sierpnia - listopad 2011;
 • Rekrutacja w okresie lipiec - połowy sierpnia 2011;
 • 60 uczestników - 3 grupy po 20 osób w tym 30 uczestników z poprzednich 2 kursów językowych łącznie.

4.     Szkolenie prawno - społeczne

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • Prawo wspólnotowe, odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych; regulacje antykorupcyjne, elementy procedury cywilnej, karnej i administracyjnej;
 • Komunikacja interpersonalna w organizacji, obsługa trudnego klienta;
 • Czas trwania - 30 godz.;
 • Zapewnione autorskie materiały szkoleniowe
 • Okres realizacji szkolenia - listopad 2011 - styczeń 2012;
 • 40 uczestników - 2 grupy po 20 osób w tym 20 uczestników z poprzednich 2 kursów językowych i kursu komputerowego łącznie.

5.     Szkolenie z modernizacji procesów zarządzania

Szkolenie w zakresie m.in. następujących zagadnień:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi, organizacja czasu pracy i warsztatu pracy, zarządzania projektami i procesami, otwartość na zmiany;
 • Czas trwania - 30 godz. (w tym 8 godz. na zarządzanie zasobami ludzkimi);
 • Zapewnione autorskie materiały szkoleniowe;
 • Okres realizacji  szkolenia - grudzień 2011 - luty 2012;
 • 20 uczestników - 1 grupa w tym 10 uczestników z poprzednich 2 kursów językowych, kursu komputerowego i szkolenia prawno-społecznego łącznie.

Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich, które:

 • pracują i zamieszkują na terenie województwa podlaskiego (oprócz samozatrudnienia i rolników/domowników),
 • z własnej inicjatywy chcą nabyć nowe, uzupełnić lub podwyższyć kwalifikacje i umiejętności,
 • wykonują pracę na podstawie jednej z wymienionych form tj. : umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Projekt zakłada udział 190 uczestników, z czego 120 osób stanowić będą pracownicy zatrudnieni w administracji publicznej - funkcjonariusze publiczni oraz osoby pełniące funkcję publiczną.  Zajęcia realizowane będą w tygodniu w godzinach popołudniowych z wyjątkiem intensywnego kursu językowego.

Zajęcia realizowane będą w następujących terminach:

 • Od I 2011 r. do początek lipca 2011 r. - kurs językowy długi
 • Od VII 2011 r. i VIII 2011r. - intensywny kurs językowy
 • Od  VIII 2011 r. do XI 2011 r. - kurs komputerowy
 • Od XI 2011 r. do I 2012 r. - szkolenie prawno - społeczne
 • Od XII 2011 r. do luty 2012 r. - szkolenie z modernizacji procesów zarządzania

Rekrutacja i przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się 8 XI 2010 r. i zakończy się 10 XII 2010 r.

Rekrutacja jest prowadzona przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w proponowanym cyklu szkoleń prosimy o kontakt z Biurem Projektu:

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Centrum Funduszy Europejskich i Współpracy Międzynarodowej

15-555 Białystok, ul. Ks. Stanisława 6

Pok.306 - II piętro Collegium Novum, tel. (085) 732 12 93 wew. 302

Eurofunkcjonariusz2@wsap.edu.pl, www.eurofunkcjonariusz2.wsap.edu.pl

Warunkiem uczestnictwa w projekcie, jest wypełnienie i przesłanie pocztą tradycyjną, elektroniczną lub złożenie w Biurze Projektu formularza rekrutacyjnego oraz uzupełnienie lub złożenie wraz formularzem rekrutacyjnym wymaganego kompletu dokumentów, tj.:

 • zaświadczenia o zatrudnieniu do celów Projektu;
 • oświadczeń dotyczących udziału w Projekcie;
 • deklaracji uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w Projekcie.

W procesie rekrutacji decyduje zgodność z grupą docelową oraz kolejność zgłoszeń. Za moment zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której do Biura Projektu wpłynął poprawnie wypełniony formularz rekrutacyjny, natomiast szczegółową kolejność zgłoszeń określą:

 • data stempla oraz pozycja i numer w księdze korespondencji przychodzącej WSAP,
 • data i godzina odebrania wiadomości przez serwer pocztowy,
 • data i godzina określona stemplem i poświadczona podpisem pracownika Biura Projektu.

Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce "Pliki"

design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.