Zakup wyposażenia i sprzętu do nowych laboratoriów dydaktycznych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku

Opis

Celem projektu jest rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury uczelni, a dzięki realizacji inwestycji, uczelnia umocni też swoją pozycję jako instytucja pełniąca istotną rolę w procesie kształcenia osób dorosłych z całego obszaru województwa podlaskiego. Przedsięwzięcie będące przedmiotem projektu polega na zakupie wyposażenia do nowego obiektu, który powiększy obecną bazę dydaktyczną Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku. Przewidywany termin zakończenia budowy nowego budynku to III kwartał 2011 roku.

Projekt obejmie następujące elementy:

  • wyposażenie dwóch auli wykładowych oraz nowych laboratoriów dydaktycznych w sprzęt audiowizualny i fotele audytoryjne
  • zakup i instalacja systemu telewizji dozorowej dla całego budynku
  • zakup i montaż urządzeń systemu EIB dla całego budynku oraz kompletu zasilaczy UPS

Powstała w ten sposób infrastruktura będzie wykorzystywana na potrzeby wszystkich obecnych kierunków studiów na uczelni oraz tych, które zostaną wprowadzone w kolejnych latach akademickich. Dodatkowo dzięki realizacji inwestycji możliwe będzie wprowadzenie nowych kierunków studiów w skali uczelni. Istotnym elementem projektu jest również zakup systemu monitoringu dla całego nowego budynku oraz instalacja systemu sterującego zużyciem energii elektrycznej i ogrzewania. System sprzyjający energooszczędności obiektu będzie miał pozytywny wpływ na efektywność energetyczną projektu.

Realizacja niniejszego projektu przyczyni się zatem do poprawy warunków kształcenia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstopku. Oprócz polepszenia obecnego stanu, zostaną stworzone warunki do dalszego rozwoju uczelni. Dzięki utworzeniu nowych laboratoriów dydaktycznych, warunki lokalowe zostaną dostosowane do potrzeb studentów, a ponadto Uczelnia będzie miała szansę rozwijać swoją ofertę edukacyjną, a tym samym przyczyniać się do rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie podlaskim.

design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.