Program Odnowy Zawodowej "Szkolenia i Poradnictwo Biznesowe dla Osób Bezrobotnych i Zagrożonych Bezrobociem". Rozwój Zasobów Ludzkich

Opis

Celem projektu było zwiększenie szans zatrudnienia ludzi młodych, przeprowadzenie szkoleń oraz poradnictwa biznesowego dla osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem w tym również bezrobotnych absolwentów wszystkich typów szkół.

Głównym celem projektu było zwiększanie szans zatrudnienia oraz wzrost przedsiębiorczości w województwie podlaskim. Oprócz szkoleń dla osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, zorganizowane były kursy dla menedżerów i pracowników małych i średnich firm oraz wsparcie szkoły zawodowe w dostosowaniu kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Projekt składał się z czterech komponentów (podprojektów):

Podprojekt 1 - "Program Odnowy Zawodowej" obejmował bezpłatne szkolenia i poradnictwo zawodowe dla 1256 osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem. Poprzez podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych, osoby uczestniczące w programie mogły zachować obecne lub znaleźć nowe miejsce pracy, a także zwiększyć swoje szanse i konkurencyjność na rynku pracy.

Podprojekt 2 - "Program Odnowy Zawodowej" i skierowany był do tej samej grupy beneficjentów, co Podprojekt 1. Podprojekt 2 oferował szkolenia i doradztwo z zakresu przedsiębiorczości dla 314 osób. Osoby uczestniczące w tego rodzaju szkoleniach pozyskały wiedzę z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Podprojekt 3 - skierowany był do małych i średnich przedsiębiorstw i realizowany pod nazwą "Program doskonalenia kadr MŚP". Zakłada szkolenia dla 1000 osób, w tym właścicieli, menedżerów i pracowników małych i średnich firm. Podniesienie kwalifikacji oraz dostosowanie ich do wymogów pracodawców, pozwoliło beneficjentom szkoleń utrzymać własne stanowisko pracy oraz wpłynąć na awans zawodowy.

Podprojekt 4 - "Reorientacja Szkolnictwa Zawodowego" oferował szkolenia dla 120 przedstawicieli szkół zawodowych oraz samorządów powiatowych. Głównym celem była pomoc w wypracowaniu i modernizacji ofert edukacyjnych szkół zawodowych pod kątem lepszego dopasowania do potrzeb dzisiejszego rynku pracy i rynku pracy na danym terenie.

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej była podwykonawcą w tym projekcie i realizowała działania związane z rekrutacja beneficjentów oraz organizacją i wykonawstwem poradnictwa i doradztwa zawodowego przed i po kursowego w podprojekcie 1 i 2.

Centum Funduszy Europejskich WSAP

Zobacz szczegóły »
design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.