"Szkolenia i poradnictwo biznesowe dla osób zagrożonych bezrobociem" Rozwój zasobów ludzkich

Opis

Celem projektu było zwiększenie szans zatrudnienia ludzi młodych. Oferta szkoleniowa zaadresowana była do bezrobotnych, a także do osób pragnących podnieść lub zmienić kwalifikacje albo rozpocząć działalność gospodarczą. Oferowane były szkolenia, pomoc w przekwalifikowaniu i poradnictwo zawodowe. Tematyka kursów oferowanych w ramach programu dostosowana była do potrzeb rynku pracy województwa podlaskiego i właścicieli działających tu przedsiębiorstw.

Działania w ramach projektu:

Szkolenia obejmowały dwa rodzaje kursów:

  • Kurs zawodowy ­- szkolenia oraz poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, głównie zamieszkujących tereny wiejskie województwa podlaskiego (liczba uczestników - 2200 osób).
  • Kurs przedsiębiorczości - 1100 osób pobierało naukę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Beneficjentami projektu były głównie kobiety, absolwenci szkół oraz młodzież wiejska.

Doradztwo i pośrednictwo w pracy

Usługi doradcze oferowane były każdemu kandydatowi zarówno na początku jak i zakończeniu kursu i obejmowały:

  • pomoc w określeniu indywidualnych predyspozycji za pomocą testu psychometrycznego oraz w podjęciu decyzji wyboru najkorzystniejszego kursu.
  • pomoc w planowaniu kariery oraz opracowaniu tzw. Indywidualnego Planu Aktywności Zawodowej.
  • absolwenci kursów przedsiębiorczości skorzystali z konsultacji w zakresie małego biznesu, przygotowujących ich do prowadzenia własnej firmy. Doradztwo obejmowało między innymi prawne i finansowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, opracowanie biznes planu, wskazanie partnerów biznesowych, wniosek o kredyt bankowy, założenie biura turystycznego, rozpoczęcie i rozwinięcie działalności gospodarczej, konsultacje indywidualne wspierające innowacyjność i przedsiębiorczość osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Usługi pośrednictwa pracy polegały w szczególności na przygotowaniu katalogu danych biograficznych osób, które ukończą kursy oraz przesłaniu ich potencjalnym pracodawcom w regionie. Nawiązany został również kontakt z agencjami pośrednictwa pracy w regionie w celu przekazania im szczegółów dotyczących uczestników kursów i lokalnych związków pracodawców.

Centum Funduszy Europejskich WSAP

Zobacz szczegóły »
design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.