Podniesienie potencjału uczelni wyższych jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Opis

Projekt skierowany jest głównie do:

 • studentów PB i WSAP (studia na nowych kierunkach i dostosowanych do potrzeb rynku pracy i gosporarki opartej na wiedzy),
 • kadry dydaktycznej i doktorantów PB i WSAP (stypendia, udział w zagranicznych i krajowych szkoleniach, stażach),
 • słuchaczy spoza społeczności akademickiej (udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez uczelnie).

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie potencjału rozwojowego uczelni w oparciu o programy rozwojowe. Realizacja celu nastąpi poprzez:

 • poprawę jakości kształcenia,
 • rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej uczelni,
 • dostosowanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy,
 • podniesie kompetencji kadry dydaktycznej i doktorantów,
 • większe nakłady na staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach oraz szkolenia,
 • zwiększenie udziału uczelni w kształceniu ustawicznym,
 • umożliwienie kształcenia osób niepełnosprawnych fizycznie i sensorycznie.

W ramach projektu po stronie WSAP planuje się uruchomienie specjalności:

 • Zarządzanie jakością w sektorze publicznym i administracji na kierunku Administracja,
 • Innowacje i transfer technologii w gospodarce wiedzy na kierunku Gospodarka Przestrzenna (łącznie 260 studentów)

Oraz:

 • przeprowadzenie cyklu szkoleń w ramach 11 zakresów tematycznych (łącznie 420 słuchaczy),
 • podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej WSAP (60 przedstawicieli kadry),
 • uruchomienie kształcenia w języku angielskim na studiach I stopnia na kierunku Stosunki Międzynarodowe (łącznie dla 40 studentów),
 • działania skierowane do osób niepełnosprawnych (dla 20 nowych studentów i 60 kontynuujących naukę).

www.wiemywiecej.edu.pl

Centum Funduszy Europejskich WSAP

Zobacz szczegóły »
design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.