Promocja zatrudnienia i rozwój zasobów ludzkich  Województwo podlaskie Polska  PL2002/000-580.06.04.09-01

Opis

Głównym celem Projektu Phare 2002 było prowadzenie aktywnych działań na rynku pracy na rzecz bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, jak również promowanie przedsiębiorczości oraz lokalnego partnerstwa na rzecz zatrudnienia w województwie podlaskim. Zadania postawione przed Projektem Phare 2002 były kontynuacją wyznaczonych celów w Projektach Phare 2000 i 2001.

Projekt składa się z trzech komponentów tzw. podprojektów:

Podprojekt 1 - realizowany pod nazwą Program Odnowy Zawodowej obejmował bezpłatnymi szkoleniami 1000 osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem. Dotyczył rozwiązywania najważniejszych problemów rynku pracy w województwie podlaskim poprzez promowanie zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników. Obejmował przygotowanie osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem do podjęcia lub zmiany miejsca pracy i zawodu, poprzez nabycie nowych umiejętności. Celem podprojektu było przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy oraz wykształcenie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia w zawodach i sektorach, w których są podstawy do uznania ich za rozwojowe.

Podprojekt 2 - realizowany pod nazwą "Zakładamy firmę - warsztaty z przedsiębiorczości" objął bezpłatnymi szkoleniami 400 osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem. Podstawowym celem szkoleń było zdobycie wiedzy na temat prowadzenia działalności gospodarczej oraz wykształcenie postaw przedsiębiorczych wśród osób bezrobotnych. Kursy umożliwiły poznanie podstawowych reguł i zasad funkcjonowania firmy na rynku, form organizacyjno-prawnych podmiotów gospodarczych, zasad opodatkowania działalności gospodarczej, zasad uproszczonej księgowości. Uczestnicy nabyli umiejętności rozpoznania własnych predyspozycji, możliwości świadomego podejmowania decyzji, analizowania potrzeb klientów i dostosowania do nich działalności własnej firmy, tworzenie i posługiwanie się biznes planem.

Podprojekt 3 - realizowany pod nazwą "Reorientacja Szkolnictwa Zawodowego" swoim zasięgiem obejmował 120 osób.Celem było rozwijanie potencjału społeczności lokalnych. Chodziło o modernizację ofert szkół zawodowych tak, aby były lepiej dopasowane do potrzeb dzisiejszego rynku pracy na danym terenie jednocześnie zapobiegając trwałemu bezrobociu wśród młodzieży. W ramach Podprojektu nauczyciele ze szkół zawodowych województwa podlaskiego zostali przeszkoleni oraz otrzymali odpowiednią pomoc doradczą w zakresie opracowania i wdrażania projektów modernizacji ofert szkoleniowych szkół zawodowych.

Łączną pomocą w projekcie objęliśmy 1520 osób w tym:

  • 1000 osób w Podprojekcie 1,
  • 400 osób w Podprojekcie 2,
  • 120 osób w Podprojekcie 3.

Centum Funduszy Europejskich WSAP

Zobacz szczegóły »
design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.