Naukowy Akcelerator Przedsiębiorczości

Opis

Projekt skierowany jest łącznie do 80 uczestników: 10 pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (wyłonionych na podstawie konkursu Efektywna Firma Przedsiębiorczości), 10 pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów, 60 absolwentów i studentów.

Głównym celem projektu jest aktywizacja i upowszechnienie współpracy podlaskich przedsiębiorców ze sferą nauki. Jest on realizowany przez półroczny cykl szkoleń w 6-ciu kluczowych zagadnieniach i 3 dwumiesięczne cykle staży problemowych wpływające na rozwiązanie problemów transferu wiedzy w wewnętrzny potencjał podlaskich przedsiębiorstw. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podniesienie poziomu zainteresowania przedsiębiorstw i sfery nauki wzajemną współpracą. Zorganizowany zostanie roczny cykl szkoleń i staży dla pracowników przedsiębiorstw w uczelni wyższej oraz pracowników naukowych, absolwentów i studentów w przedsiębiorstwach. Zwiększona zostanie również dostępność wiedzy. Pozwoli to na przygotowanie kadr do kreowania i wdrażania nowych rozwiązań w przedsiębiorstwach poprzez tworzenie standaryzowanych rozwiązań w kluczowych elementach funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorców z udziałem sfery nauki (zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing, inwestycje proekologiczne, finansowanie działalności przedsiębiorstw, franczyzę oraz zamówienia publiczne). Projekt wpłynie również na zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań z przedsiębiorcami, poprzez stworzenie i wdrożenie modelowych rozwiązań dla przedsiębiorstw oraz aktywizacja sfery nauki w elementy służące rozwojowi gospodarczemu całego regionu. Promowana będzie też przedsiębiorczość akademicka wśród kadry naukowej i studentów podlaskich uczelni połączona z upowszechnieniem komercjalizacji wiedzy i jej wykorzystania w zakresie prowadzenia działalności spin off i spin out (dodatkowy mentoring i 6-cio modułowy cykl wdrożeń).

Pliki do pobrania:

Prezentacja - Konferencja

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU „Efektywna Firma Przyszłości" - DOC

Regulamin Konkursu - DOC

Ankieta zgłoszeniowa do projektu -DOCX

Ankieta zgłoszeniowa do projektu - student -DOCX

Ankieta zgłoszeniowa do projektu - PDF

Ankieta zgłoszeniowa do projektu - student - PDF

Regulamin projektu - PDF

Lista osób biorących udział w szkoleniach z Projektu "Akademicki Akcelerator Przedsiębiorczości" z podziałem na moduły - PDF

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw - PDF

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw - Okładka Książki -  PDF

Centum Funduszy Europejskich WSAP

Zobacz szczegóły »
design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.