Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Studia adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych tematyką prawa pracy, w tym do: dyrektorów personalnych, specjalistów HR, kierowników i pracowników działów kadr i płac, urzędników oraz innych osób zajmujących się sprawami kadrowo-płacowymi w firmach stanowiących tak własność prywatną jak i publiczną oraz instytucjach państwowych i samorządowych (w tym organach administracji publicznej realizujących usługi rynku pracy). Stanowią również narzędzie pozwalające na uzupełnienia wiedzy z zakresu prawa pracy przez absolwentów szkół wyższych przed podjęciem pierwszej pracy. Studia te mogą ponadto zainteresować przedstawicieli podmiotów prowadzących praktyczną działalność szkoleniowo-doradczą w obszarze prawa pracy. »

Studia przygotowują do  zarządzania placówkami oświatowymi. Uprawniają do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz w organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową. Uczestnicy studiów nabywają także  wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do założenia i kierowania niepublicznymi placówkami oświatowymi. »

Studia podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa skierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich.   Realizowane są w formie studiów niestacjonarnych i trwają dwa semestry. Stanowią atrakcyjną ofertę edukacyjną, gdyż zajęcia w ramach procesu dydaktycznego prowadzą doświadczeni i uznani nauczyciele akademiccy (min. z Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie), jak też specjaliści i eksperci z różnych instytucji związanych z bezpieczeństwem państwa. »

Studia doskonale przygotowują słuchaczy do pracy w gminnych, powiatowych i wojewódzkich zespołach zarządzania kryzysowego. Absolwent ma pełną wiedzę w zakresie możliwości i kompetencji w sytuacjach kryzysowych służb ratowniczych, policji, inspekcji, straży i urzędów, zna psychologiczne aspekty w/w sytuacji oraz zasady współpracy z mediami. Absolwent posiada również wiedzę o systemach łączności, wykrywania zagrożeń oraz ostrzegania ludności. »

design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.