ACELERATOR ZAWODOWY

O projekcie

Głównym celem projektu jest wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz zmniejszenie różnic w osiągnięciach edukacyjnych uczniów Technikum nr 1 w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie oraz modernizacja procesów zarzadzania placówką w ramach jej programu rozwojowego.

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane obszary problemowe obejmujące:

(1) praktyczną naukę zawodu i kwalifikacji

(2) wyrównanie dysproporcji edukacyjnych

(3) patologie społeczne i uzależnienia

(4) rozwijanie Kompetencji Kluczowych (w tym w ramach zajęć modułowych)

(5) doradztwo edukacyjno-zawodowe

(6) jakość kształcenia zawodowego i sposób zarzadzania placówką

Realizacja projektu kompleksowo i trwale wpłynie na rozwój szkoły i jakość kapitału ludzkiego w powiecie, jako że odpowiada zdiagnozowanym potrzebom dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym, uwzględniającym lokalne warunki i otoczenie oraz rynek pracy.

Dodatkowo dzięki realizacji projektu rozwinięta zostanie współpraca z pracodawcami województwa podlaskiego, co umożliwi uczniom i uczennicom zdobycie praktycznej, specjalistycznej wiedzy zgodnej z wymaganiami i potrzebami przedsiębiorców, zwiększając przy tym ich szanse do wkroczenia na obecny rynek pracy.

Finansowanie projektu:
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Okres realizacji projektu: od 1 października 2013 do 29 maja 2015 roku.

Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Program współpracy między uczelniami na świecie

Zobacz szczegóły »
design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.