Głowy pełne pomysłów - świadectwo kompletne w kwalifikacje

O projekcie

LOGO_POKL                 LOGO_UE


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Celem głównym projektu jest wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz zmniejszenie różnic w osiągnięciach edukacyjnych uczniów i uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum w Zespole Szkół Mechanicznych imienia Stefana Czarnieckiego w Łapach.

Projekt jest odpowiedzią na bardzo duże dysproporcje edukacyjne, brak specjalistycznych programów stażowych popartych efektywną współpracą z przedsiębiorcami i właściwym doradztwem zawodowym, a także bardzo niski poziom praktycznych i udokumentowanych umiejętności zawodowych w stosunku do innych szkół województwa podlaskiego. Na niski poziom kształcenia wpływ ma niedoposażenie pracowni zawodowych w specjalistyczny sprzęt niezbędny do nauki kierunków objętych wsparciem.

Realizacja projektu kompleksowo i trwale wpłynie na rozwój szkoły i jakość kapitału ludzkiego w powiecie, jako że odpowiada zdiagnozowanym potrzebom dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym, uwzględniającym lokalne warunki i otoczenie oraz rynek pracy.

Dodatkowo dzięki realizacji projektu rozwinięta zostanie współpraca z pracodawcami województwa podlaskiego, co umożliwi uczniom i uczennicom zdobycie praktycznej, specjalistycznej wiedzy zgodnej z wymaganiami i potrzebami przedsiębiorców, zwiększając przy tym ich szanse do wkroczenia na obecny rynek pracy.

Finansowanie projektu

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Okres realizacji projektu: od 1 lutego 2013 roku do 31 lipca 2014 roku.

Instytucja Pośrednicząca:

Instytucją Pośredniczącą jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Centum Funduszy Europejskich WSAP

Zobacz szczegóły »
design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.