Planowanie strategiczne w samorządzie terytorialnym

Informacje ogólne

20 maja 2013 r.
godz. 10.00 – 17.00
sala: 106
WSAP im. Stanisława Staszica w Białymstoku
ul. Ks. Stanisława Suchowolca 6
15-567 Białystok

Koszt: 390 zł  brutto

(w cenę szkolenia zostały wliczone: podatek VAT, obiad i dwie przerwy kawowe)

W przypadku zgłoszenia z danej jednostki więcej niż 2 osób Organizator przewiduje możliwość zastosowania rabatu w wysokości 10 % kosztów szkolenia od osoby.

Szkolenie na temat: „Planowanie strategiczne w samorządzie terytorialnym” ma na celu zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi dokumentami o znaczeniu strategicznym dla sprawnego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w opracowywaniu strategii rozwoju dla j.s.t.

Zajęcia kierowane są w głównej mierze do: pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego stopnia gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.

Autorzy szkolenia przewidzieli przede wszystkim warsztatową formę prowadzenia zajęć z bardzo aktywnym udziałem uczestników w części ćwiczeniowej.

Autorami szkolenia są:

Dr Magdalena Klimczuk-Kochańska - doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, autorka i współautorska licznych opracowań o tematyce związanej z analizą gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego, doświadczony trener z zakresu nauk ekonomicznych, ekspert w programach finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym m. in. projekt „INCLUD – INdustrial CLUster Development”, lider projektu - Region Lombardia we Włoszech, polskim partnerem projektu był Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Dr Adam Tomanek - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, posiadający wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i praktyczne w prowadzeniu badan naukowych, kierowaniu zespołem badawczym, opracowywaniu studiów wykonalności oraz z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej. Współpracował z lokalnymi instytucjami: Wojewódzkim Urzędem Pracy, Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr, Biurem Karier Wyższej Szkoły Administracji Publicznej, Urzędem Miejskim w Białymstoku; Urzędem Miejskim w Zabłudowie; Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Uczestniczył z ramienia Związku Rzemiosła Polskiego w konsultacjach społecznych dotyczących  Krajowych Ram Kwalifikacji. Jako  ekspert wspierał m. in. Zespół Projektowy WUP w ramach projektu „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” Działanie 8.1. PO KL.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 16 maja 2013r.

Zgłoszenia należy przesłać droga elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy zawarty na stronie (zakładka: Rekrutacja)

Program współpracy między uczelniami na świecie

Zobacz szczegóły »
design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.