Kurs Wywiad Konkurencyjny

Informacje ogólne

Program kursu WYWIAD KONKURENCYJNY obejmuje 88 godzin dydaktycznych, na które składają się wykłady i ćwiczenia pozwalające zdobyć wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu bezpieczeństwa biznesowego podmiotów gospodarczych.

Tematyka poruszana w toku studiów oferuje kompleksowe ujęcie problematyki związanej z bezpieczeństwem działalności gospodarczej przedsiębiorstw, z naciskiem na:

  • podstawy prawne wywiadu konkurencyjnego
  • ochronę informacji
  • umiejętności pozyskiwania i skutecznej analizy danych o konkurencji, kontrahentach i własnych pracownikach
  • sprawdzanie wiarygodności kontrahentów i umiejętność oceny ich płynności finansowej
  • ustalanie reputacji osób pełniących funkcje kierownicze w biznesie
  • analizowanie zagrożeń konkurencyjnych

Kurs realizowany jest we współpracy z  firmą Niemczyk i Wspólnicy z Warszawy, która jest wiodącym Liderem oferującym pełen zakres usług związanych z procesem inwestycyjnym, tworząc kompleksowe i unikalne połączenie usług z zakresu doradztwa, informacji gospodarczej, badania stanu firm i monitoringu konkurencji, analiz strategicznych i restrukturyzacji (wywiad gospodarczy, due dilligence), szkoleń, oceny ryzyka, zarządzania kryzysowego.

Od kliku lat specjalizuje się w białym wywiadzie jako jednym z podstawowych narzędzi pracy w pozyskiwaniu danych

SYLWETKI PROWADZĄCYCH:

PIOTR NIEMCZYK - Prezes Zarządu Niemczyk i Wspólnicy. Były Dyrektor Biura Analiz i Informacji UOP, były zastępca dyrektora Zarządu Wywiadu UOP, były doradca Ministra Spraw Wewnętrznych, b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, wieloletni ekspert sejmowej Komisji do spraw Służb Specjalnych, członek Rady Konsultacyjnej przy Ośrodku Szkolenia Kadr ABW.

JAROSŁAW BARTNICZUK - Prezes Zarządu Intelguard, specjalista ds. bezpieczeństwa informacji i ochrony biznesu oraz szacowania i zarządzania ryzykiem, były specjalista ds. technicznych zabezpieczeń w Polskim Przedstawicielstwie przy NATO w Brukseli oraz Ambasadzie RP w Teheranie, kpt. rez. Biura Ochrony Rządu, absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

STANISŁAW ZARODKIEWICZ - Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Menadżerów Bezpieczeństwa „Clausula Securitatis". Legitymuje się uprawnieniami m.in. pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz licencją detektywistyczną. Przez wiele lat pełnił funkcję kierownika oddziału kancelarii tajnej oraz lokalnego administratora bezpieczeństwa informacji w Dzielnicy Urzędu m.st. Warszawy. Współtworzył i wdrażał politykę ochrony danych osobowych w spółce Skarbu Państwa oraz w przedsiębiorstwach państwowych.

design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.