Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe

Inf. ogólne

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Studia krajowe i międzynarodowe

W kwietniu 2003 roku ukazał się pierwszy numer Zeszytów Naukowych WSAP „Administracja publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe". W nocie od redakcji czytamy: "Podejmując więc ambitne zadanie wydawania pisma naukowego, w którym zderzą się koncepcje opracowywane zarówno w kraju jak i za granicą, pragniemy stać się w przyszłości ważną płaszczyzną globalnej wymiany idei z zakresu administracji publicznej, współtworząc nowy kształt służb publicznych na miarę XXI wieku."
Nasze pismo w obecnym kształcie nadal realizuje założenia stawiane przez pierwszą redaktor naczelną - prof. zw. dr hab. Barbarę Kudrycką. Mamy jednak nowy komitet redakcyjny, nową szatę graficzną, nową strukturę wewnętrzną pisma, nowy - dostosowany do wysokich standardów światowych - system zewnętrznych i anonimowych recenzji.

Administracja Publiczna została umieszczona na liście czasopism punktowanych MNiSW (Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych)  i otrzymała 3 punkty (poz. 76 listy).

Tematyka Administracji Publicznej obejmuje szeroko rozumianą problematykę odnoszącą się do tytułu pisma, w tym m.in. jej historię, prawo, politykę, zarządzanie, strukturę, instytucje itd. Wewnętrzny podział zawiera następujące działy: Instytucje, Zasady, Obywatel, Polityka, Procedury, Sprawozdania (Informacje, Komunikaty), Glosy oraz Recenzje.
Administracja Publiczna ukazuje się dwa razy do roku - w grudniu oraz w lipcu.
W zakładce „Archiwum" udostępniamy bezpłatnie dotychczasowe numery Administracji Publicznej.
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych publikacją w naszym piśmie do zapoznania się z informacją dla autorów (zakładka „Pliki do pobrania") i nadsyłania tekstów, także w języku angielskim na adres: sekretarz@wsap-live.edu.pl

Informacja o wersji pierwotnej
Redakcja oświadcza, że wersją pierwotną półrocznika "Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe" jest od nr 1/21/2013 wersja elektroniczna.


Zeszyty Naukowe

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku
ISSN: 1730-5306

Redaktor Naczelna
Dr hab. Patrycja Joanna Suwaj, prof. WSAP

Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi formami zakupu

design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.