Bezpieczeństwo wschodnie

Informacje ogólne

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica Białymstoku, Akademia Obrony Narodowej, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Bezpieczeństwo wschodniego regionu Polski, jako granicy Unii Europejskiej i NATO".

Konferencja odbędzie się w 2 i 3 czerwca 2011 r. w Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica Białymstoku.

Celem konferencji jest wymiana poglądów na temat bezpieczeństwa wschodniej granicy Polski, jako strategicznego odcinka granicy UE i NATO w przededniu przejęcia przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej. Główne obszary tematyczne konferencji to:

 1. Wymiar współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa.
 2. Teorie bezpieczeństwa w aspekcie historycznym i współczesnym.
 3. Strategia i polityka bezpieczeństwa narodowego Polski i innych państw Europy.
 4. Koncepcje kształtowania bezpieczeństwa w środowisku polskim i europejskim.
 5. Polska w europejskiej i euroatlantyckiej przestrzeni bezpieczeństwa.
 6. Bezpieczeństwo transgraniczne Polski - przestępczość zorganizowana, przemyt i handel żywym towarem na Podlasiu, jako wschodniej granicy UE; niekontrolowane migracje ludności przez terytorium Polski.
 7. Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego.
 8. Współczesne uwarunkowania budowy strategii obrony narodowej RP.
 9. System obronny RP.
 10. Działania administracji rządowej i samorządowej na rzecz bezpieczeństwa państwa, w tym obrony narodowej RP.
 11. Przygotowania obronne państwa.
 12. Siły zbrojne i służby państwowe w systemie bezpieczeństwa narodowego.
 13. Edukacja dla bezpieczeństwa.
 14. Organizacja szkolenia na potrzeby obronności państwa.
 15. Systemy zarządzania kryzysowego w Polsce i UE.
 16. Nowe technologie w obszarach bezpieczeństwa i obronności.
 17. Bezpieczeństwo granicy w aspekcie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym.
 18. Bezpieczeństwo granicy a migracja ludności.
 19. Granica państwa a bezpieczeństwo terytorium narodowego RP.

Do udziału w konferencji zapraszamy teoretyków i praktyków podejmujących kwestie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w swoich pracach badawczych, publikacjach oraz działalności zawodowej i dydaktycznej.

Szczegółowy program konferencji, ze względu na otwartą formułę zgłaszania referatów, zostanie zamieszczony po 30.04.2011.

By zaprezentować Państwu uroki Podlasia, planujemy jest spacer po Białymstoku oraz wyjazd do Białowieży.

Będzie nam niezwykle miło gościć Państwa w naszym mieście.

design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.