Akademia Nauczania Zawodowego

O projekcie

Projekt „Akademia Nauczania Zawodowego” (nr umowy UDA-POKL.09.04.00-20-146/12-00 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku.

Głównym celem Projektu jest wzrost efektywności zatrudnienia nauczycieli z województwa podlaskiego poprzez udział w formach podwyższających kwalifikacje w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną. Grupę Beneficjentów Ostatecznych stanowi:

- 115 pracowników administracji oświatowej w tym, nauczycieli pracujących w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z czego 60% z obszarów wiejskich – min. 30 osób, z czego 21 to kobiety a 9 mężczyźni.

W  ramach Projektu wspierane są następuje działania:

  1. Bezpłatne Podyplomowe Studia z zakresu Wiedzy o Społeczeństwie, Edukacji dla Bezpieczeństwa oraz Zarządzania Oświatą zwane dalej Studiami Podyplomowymi
  2. Bezpłatne Specjalistyczne krótkie formy doskonalenia - Kursy zawodowe dla nauczycieli

Projekt realizowany jest w okresie: 01.08.2013r. do 31.03.2015r.

Biuro Projektu znajduje się przy ul. ks. Stanisława Suchowolca 6, pok. 228 A; 15-567 Białystok; czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16:00.

Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo podlaskie.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Budżet Projektu: 499 198,78 zł.

------------------------------------------

Zapytanie ofertowe

postępowanie oparte na zasadzie konkurencyjności mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty na realizację zajęć z zakresu studiów podyplomowych na kierunkach "Wiedza o Społeczeństwie” i "Edukacja dla Bezpieczeństwa" w projekcie pt.: "Akademia Nauczania Zawodowego”.

- Zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu "Akademia Nauczania Zawodowego" zapraszamy do składania oferty na realizacje usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych na kierunkach Wiedza o społeczeństwie, Edukacja dla bezpieczeństwa, Zarządzanie Oświatą.

- Zapytanie ofertowe

- Zapytanie ofertowe - Formularz

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu opartym na zasadzie konkurencyjności mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty na na realizację zajęć z zakresu Studiów Podyplomowych na kierunkach „Wiedza o Społeczeństwie”, „Edukacja dla Bezpieczeństwa” oraz "Zarządzanie Oświatą" w projekcie pt.:„Akademia Nauczania Zawodowego”.

- Wybór oferty


W związku z realizacją projektu "Akademia Nauczania Zawodowego" zapraszamy do składania ofert w przedmiocie realizacji zamówienia dotyczącego zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla słuchaczy studiów podyplomowych.

Rozeznanie rynku


W związku z realizacją projektu "Akademia Nauczania Zawodowego" zapraszamy do składania oferty na realizacje usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia z zakresu Edukacja Ekonomiczna   studiach podyplomowych dla słuchaczy kierunku Wiedza o społeczeństwie.

- Zapytanie ofertowe


Informacja o wyborze prowadzącego kurs Edukacja Ekonomiczna organizowanego w ramach studiów podyplomowych w projekcie Akademia Nauczania Zawodowego.

- Wybór oferty

Centum Funduszy Europejskich WSAP

Zobacz szczegóły »
design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.