Instytut Psychologii

Informacje

Witamy na stronie Instytutu Psychologii WSAP

W ramach Instytutu prowadzone są jednolite studia magisterskie z psychologii w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studenci studiów magisterskich od trzeciego roku studiów mogą wybrać jedną z 4 specjalności. Należą do nich:

Zgodnie z zainteresowaniami może wybrać jedną spośród następujących specjalności:

Psychologia pracy, zarządzania i stresu

Student, poza gruntowną wiedzą z psychologii pracy, staje się ekspertem w dziedzinie organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi. Może prowadzić szkolenia, zajmować się doradztwem zawodowym, doborem i selekcją pracowników oraz uczestniczyć w działaniach marketingowych, reklamowych.
Umiejętności uzyskane na tej specjalności umożliwią pracę m.in. w firmach zajmujących się badaniami rynku i opinii, agencjach reklamowych i public relations, administracji publicznej i samorządowej, biurach pośrednictwa pracy, firmach szkoleniowych i konsultingowych.

Psychologia penitencjarna i sądowa

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu psychopatologii i patologii społecznej oraz poznają zaburzenia, które utrudniają prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Poznają strategie przeciwdziałania przestępczości oraz techniki oddziaływań psychologicznych wspomagających proces resocjalizacji.

Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w sądach, prokuraturze, policji, zakładach resocjalizacyjnych, karnych, ośrodkach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach itp.

Psychologia kliniczna i zdrowia

Psychologia kliniczna i zdrowia bada, opisuje i wyjaśniania zagadnienia obejmujące m.in. zdrowie psychiczne oraz psychoterapię. Studenci zapoznają się także z interwencją kryzysową oraz z udzielaniem pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu kryzysów życiowych.

Absolwenci psychologii klinicznej i zdrowia będą poszukiwanymi pracownikami w ośrodkach terapeutycznych, poradniach młodzieżowych, rodzinnych i małżeńskich, w szpitalach i klinikach zajmujących się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych, w instytucjach medycznych, w których chorym udzielana jest opieka psychologiczna.

Psychologia rozwoju i wychowania

Specjalność ta stwarza szanse poznania wpływu środowiska rodzinnego na rozwój człowieka. Student nabywa umiejętności wsparcia rozwoju, zwłaszcza w okresach kryzysów oraz diagnozy nieprawidłowości w jego przebiegu. Staje się także ekspertem w zakresie pomocy psychologicznej skoncentrowanej na młodym człowieku i jego najbliższym otoczeniu.

Po ukończeniu psychologii rozwoju i wychowania, absolwenci będą mogli podjąć pracę w palcówkach oświatowych, poradniach rodzinnych, placówkach integracyjnych, świetlicach socjoterapeutycznych.

Zaproponuj książkę, a my ją umieścimy w księgozbiorze.

Zaproponuj »
design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.