Human Recources

Dlaczego warto

Specjalność dostarcza wiedzy na temat standardów zarządzania zasobami ludzkimi, roli funkcji personalnej w organizacji oraz sposobów realizacji procesów: pozyskiwania, rozwoju, oceniania i wynagradzania pracowników. Student dowie się także, jak prowadzić obsługę administracyjną kadr, jak kształtować przyjazne człowiekowi warunki pracy i jak czynić to zgodnie z zasadami obowiązującego prawa. Ciekawa oferta treści programowych i różnorodnych form kształcenia umożliwia nabycie umiejętności posługiwania się metodami i technikami kadrowymi oraz sprzyja rozwinięciu kompetencji interpersonalnych.

Specjalność jest propozycją profesjonalnego rozwoju, poszukiwanych na rynku pracy kompetencji menedżerskich o charakterze strategicznym w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Program realizowany w dużej mierze  przez praktyków, pozwala nabywać i rozwijać kompetencje zawodowe oraz predyspozycje społeczne, niezbędne w skutecznym zarządzaniu polityka personalną w perspektywie strategicznej. Dostarcza szeregu doświadczeń oraz profesjonalnych metod i narzędzi, kluczowych dla przyszłej kariery zawodowej.

Specjalność ta prowadzona jest w ramach studiów międzykierunkowych na kierunkach: Administracji i Ekonomii. W zależności od wyboru studenta uzyskuje on odpowiedni dyplom z zakresu danej dziedziny nauki. Studiując Human resources ("Zasoby ludzkie") w ramach studiów administracyjnych absolwent jest świetnie przygotowany do pracy zarówno w działach HR (personalnych) przedsiębiorstw rynkowych jak i w kadrach instytucji publicznych a nawet na stanowisku dyrektora personalnego. Ta sama specjalność w ramach ekonomii z kolei w połączeniu z drugą specjalnością (do wyboru) może świetnie przygotować absolwenta do roli dyrektora finansowego, głównego księgowego lub audytora w spółce prywatnej, korporacji lub każdym przedsiębiorstwie.

W programie tych studiów stosunkowo niewielka liczba godzin dydaktycznych w ramach przedmiotów obowiązkowych, została przemyślana i zaplanowana przede wszystkim, aby dać studentom możliwość kształtowania swojej ścieżki edukacyjnej w sposób indywidualny. Od II do VI semestru w ramach poszczególnych  modułów każdy student wybiera przedmioty z puli przedmiotów do wyboru, i w ten sposób realizuje przedmioty, które w sposób szczegółowy poszerzają jego wiedzę w zakresie wybranej tematyki.

Założenia kształcenia oparte zostały o tzw. zasadę WIP – WIEDZA, INDYWIDUALIZM, PRAKTYCYZM.

Możliwość wyboru tak dużej liczby godzin zgodnie z własnymi zainteresowaniami jest odzwierciedleniem najnowocześniejszych trendów edukacyjnych i przybliża nas do najlepszych ośrodków edukacyjnych zarówno w kraju jak i za granicą. Duży nacisk położono na umiejętności z zakresu interpretacji przepisów finansowych i podatkowych, znajomości rodzajów wykładni prawa podatkowego, również poprzez wprowadzenie przedmiotów prawniczych zgodnie z aktualnymi, najnowszymi trendami i oczekiwaniami społeczeństwa (głównie prawo podatkowe, ale też prawo umów, gospodarcze, prawo pracy itp.)  

Dzięki możliwości wyboru specjalności z tak szerokiej gamy przedmiotów, absolwenci rozszerzają i doskonalą  kwalifikacje zawodowe. Troska o dobrą znajomość języków obcych, a także zapoznawanie studentów z nowoczesnymi technologiami informatycznymi przyczyni się do kształtowania młodych pracowników posiadających kwalifikacje na poziomie europejskim. Uczelnia infrastrukturą, zapewniającą prawidłowa realizację celów kształcenia, w tym zapewnia właściwy dostęp do sal dydaktycznych i innych pomieszczeń niezbędnych do efektywnego prowadzenia procesu dydaktycznego.

?

Studenci WSAP to ludzie aktywni, kreatywni i zaangażowani

Zobacz szczegóły »
design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.