Erasmus Praktyki

Informacje ogólne

Od roku akademickiego 2007-2008 WSAP, może wysyłać studentów na płatne praktyki w ramach Programu LLP Erasmus.

Główne zasady praktyk w programie Erasmus:

  • Praktyka musi być związana z kierunkiem studiów studenta
  • Praktyka może być odbywana jako praktyka obowiązkowa, która stanowi część programu studiów, albo nieobowiązkowa, ale także zaliczana do dorobku studenta.
  • Na praktykę student może wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit albo innego typu instytucji, np. muzeum, biblioteki, szpitala, jednostki administracyjnej lokalnej lub centralnej, mieszczącej się w innym kraju uczestniczącym w programie Erasmus.
  • Nie można odbyć praktyki Erasmusa w placówce dyplomatycznej swojego kraju, w instytucji unijnej ani w instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie unijnymi programami.
  • Praktyka może trwać od 3 do 12 miesięcy w obrębie tego samego roku akademickiego.
  • Student otrzymuje stypendium w euro na utrzymanie, ubezpieczenie i koszty podróży.
design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.