Bezpieczeństwo militarne

Dlaczego warto

W ramach specjalności „Bezpieczeństwo militarne” absolwenci zostaną zapoznani szczegółowo ze specyfika poszczególnych instytucji typowo militarnych oraz cywilnych, a realizujących zadania mieszczące się przedmiotowo w obszarze omawianej specjalizacji. Studenci zostaną zapoznani ze strukturą, zadaniami i cechami wyróżniającymi charakteryzowane instytucje bezpieczeństwa militarnego na tle innych. Ponadto zostanie im przekazana wiedza z zakresu możliwych do wystąpienia zagrożeń militarnych, zarówno które mogą powstać na zewnątrz, jak i wewnątrz państwa. Studenci zostaną zapoznani z metodyką analizy, prognozowania i wykrywania takich zagrożeń oraz układania planów im przeciwdziałania. Absolwenci kierunku będą potrafili wykorzystując przekazaną wiedzę o specyfice poszczególnych podmiotów publicznych i niepublicznych, zarządzać ich potencjałem celem przeciwdziałania zagrożeniom militarnym. Poza analizą i prognostyką tychże zagrożeń zostaną również nauczeni umiejętności dowodzenia, zarządzania i koordynowania pracy zespołami ludzkimi w instytucjach realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa militarnego. Absolwenci będą przygotowani zarówno do pracy w charakterze analityka, jak i osób pełniących funkcje kierownicze przy strukturach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo militarne – zarówno w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

Studenci WSAP to ludzie aktywni, kreatywni i zaangażowani

Zobacz szczegóły »
design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.