Studia Podyplomowe - Zarządzanie Kryzysowe

Dlaczego warto

Podczas studiów słuchacz zdobywa teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zarządzania sytuacjami kryzysowymi, nabywa umiejętności opracowania planów zarządzania kryzysowego gminy, powiatu, województwa, planu ochrony infrastruktury krytycznej, procedur reagowania kryzysowego, wykonania siatek bezpieczeństwa, planów ewakuacji ludności z terenów zagrożonych oraz prawa miejscowego w zakresie zarządzania kryzysowego. Studia doskonale przygotowują słuchaczy do pracy w gminnych, powiatowych i wojewódzkich zespołach zarządzania kryzysowego. Absolwent ma pełną wiedzę w zakresie możliwości i kompetencji w sytuacjach kryzysowych służb ratowniczych, policji, inspekcji, straży i urzędów, zna psychologiczne aspekty w/w sytuacji oraz zasady współpracy z mediami. Absolwent posiada również wiedzę o systemach łączności, wykrywania zagrożeń oraz ostrzegania ludności.

Studia skierowane są do pracowników sektora publicznego i niepublicznego - administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, pracowników administracji rządowej na szczeblu wojewódzkim, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, urzędów i instytucji, których przedstawiciele wchodzą w skład wojewódzkich, powiatowych i gminnych zespołów zarządzania kryzysowego, pracowników przedsiębiorstw, handlu, placówek kultury i oświaty, organizacji pozarządowych, właścicieli i zarządców obiektów, systemów i instalacji infrastruktury krytycznej. Studia dedykowane są także starostom, prezydentom, burmistrzom, wójtom oraz osobom zajmującym się w jednostkach administracji rządowej i samorządowej problematyką zarządzania kryzysowego, ratownictwa, ochrony ludności, ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa obywateli.

Istnieje możliwość sprofilowania tematyki studiów pod kątem specjalistycznych wymogów pracowników określonego sektora gospodarki.

design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.