Studenci Niepełnosprawni

Aktualności

Ulga rehabilitacyjna 29-01-2013

W zeznaniu za 2012 r. podatnik ma prawo skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Dotyczy ona odliczania od dochodu kwoty wydatkowanej na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu pozostają w tym roku osoby niepełnosprawne.

Ulga na leki

Specyficznie rozliczana jest ulga w związku z zakupem lekarstw. Nie zalicza się ani do wydatków limitowanych, ani do nieograniczonych kwotą górnego limitu (choć do tej ostatniej znacznie jej bliżej). Odliczenie na leki dotyczy wyłącznie różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł. Z odliczenia korzysta się wyłącznie, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Podstawą jest zalecenie (pisemne) lekarza (np. recepta, karta pacjenta) oraz faktura (lub inny dowód poniesienia wydatku, wskazujący, że podatnik poniósł wydatek).

Więcej informacji można odnaleźć na stronie:

http://www.pit.pl/ulga-rehabilitacyjna/

Przeniesienie Biura Pełnomocnika 11-01-2013

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, że Biuro Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych zostało przeniesione do Collegium Novum, pok. 209.
 
Serdecznie zapraszamy!

Przeszkolenie z obsługi platform dla wózków 11-01-2013

Studentów poruszających się na wózkach serdecznie zapraszamy na przeszkolenie w zakresie praktycznej obsługi platform zainstalowanych w Collegium Universum.

W sprawie przeszkolenia prosimy o zgłaszanie się do Biura Pełnomocnika, CN pok. 209.
 
Mamy nadzieję, że właściwe korzystanie z platform ułatwi Państwu sprawne poruszanie się na terenie budynku Collegium Universum.

Projekt "Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA" 09-01-2013

Uprzejmie informuję, że w ramach Koalicji Wsparcia, studenci WSAP są bardzo serdecznie mile widziani w projekcie „Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowanym w okresie 05.11.2012r. –31.12.2014r. przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.
 
Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i szans na zatrudnienie 60 osób niepełnosprawnych z województwa podlaskiego poprzez opracowanie i realizację programu aktywizacji społeczno – zawodowej, a w szczególności podniesienie poziomu wiedzy i świadomości na temat własnego potencjału edukacyjno - zawodowego i rynku pracy, zwiększenie poziomu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy oraz zwiększenie poziomu umiejętności i kompetencji zawodowych oraz doświadczenia zawodowego.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej projektu:
http://www.projektaktywizacja.pl/

Wyróżnienie w konkursie Wsparcie dla Niewidomych 03-01-2013

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. St. Staszica w Białymstoku otrzymała wyróżnienie za bezinteresowną działalność na rzecz osób niewidomych. Wyróżnienie przyznała Fundacja Szansa dla Niewidomych w Warszawie. Wyróżnienie stanowi jednocześnie nominację w konkursie Idol 2012, REHA for the blind in Poland.

Koalicja wsparcia 03-01-2013

WSAP im. St. Staszica w Białymstoku przystąpiła do koalicji wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych m. Białegostoku.

Więcej informacji o Koalicji Wsparcia można uzyskać na stronie:

www.koalicjawsparcia.pl

Szkolenie studentów niepełnosprawnych 03-01-2013

W dniu 22-12-2012 odbyło się szkolenie studentów niepełnosprawnych poświęcone prawom ON w świetle znowelizowanej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. Podczas szkolenia  zachęcano studentów do zaznajomienia się z nowymi możliwościami jakie daje im znowelizowana ustawa prawo o szkolnictwie wyższym. Dają one możliwość korzystania z wielu udogodnień, w tym rozwój naukowy poprzez możliwość dofinansowania udziału w konferencjach naukowych i seminariach. Ponadto trener z Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo przekazał wiedzę w zakresie praw osób niepełnosprawnych na rynku pracy, oraz zapoznał studentów z rolą fundacji jako Agencji Pośrednictwa Pracy. Na zakończenie szkolenia psycholog przeprowadził warsztat, który pomoże studentom zapoznać się z różnymi metodami uczenia się, zwłaszcza z tymi które pomagają przezwyciężyć niepełnosprawność.

Wiem więcej, mogę więcej - zapraszamy do obejrzenia filmów 03-01-2013

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo w ramach zrealizowanego projektu „Wiem więcej, mogę więcej”, współfinansowanego ze środków PFRON, przygotowała filmy instruktażowe, które przedstawiają sytuację prawną i społeczną osób z niepełnosprawnościami w życiu codziennym i na rynku pracy. Mają one na celu pogłębienie praktycznej wiedzy, w szczególności z zakresu orzecznictwa o niepełnosprawności, uprawnień na rynku pracy, przysługujących ulg, dofinansowań ze środków PFRON. W nagraniach jako eksperci występują przedstawiciele takich instytucji jak Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Miejski w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, a także pracownicy Fundacji.

Filmy skierowane są nie tylko do osób z niepełnosprawnościami, ale również do ich otoczenia – rodzin, znajomych oraz instytucji pomocowych czy organizacji pozarządowych. Warta podkreślenia jest dostępność przekazu dla osób głuchych i słabosłyszących poprzez tłumaczenie na język migowy.

Filmy można obejrzeć na profilu Fundacji w serwisie Youtube:

Studenci WSAP to ludzie aktywni, kreatywni i zaangażowani

Zobacz szczegóły »
design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.