Studenci Niepełnosprawni

Aktualności

Warsztaty Umiejętności Społecznych 16-03-2014

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku – Fundacja Aktywizacja zaprasza niepełnosprawnych studentów WSAP na bezpłatne Warsztaty Umiejętności Społecznych, na które składają się:  
 
1. Aktywne poszukiwanie pracy
2. Asertywność
3. Autoprezentacja – rozmowa kwalifikacyjna
4. Autoprezentacja z elementami wizażu
5. Efektywna komunikacja
6. Kreatywność
7. Kreatywność z elementami autocoachingu
8. Motywacja i skuteczna realizacja celów
9. Radzenie sobie ze stresem
10. Rozwój osobisty
11. Szybkie uczenie się i zapamiętywanie
12. Zarządzanie sobą w czasie i planowanie
 
Warsztaty kierowane są do osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym, w wieku aktywności zawodowej.

Każdy warsztat trwa 15 godzin lekcyjnych realizowanych w ciągu 2 dni.
 
Informacje i zapisy: Joanna Kupraszewicz, tel. 85 679 26 65, 509 662 672
e-mail: joanna.kupraszewicz@idn.org.pl

Aktywny Samorząd 04-03-2014

Uprzejmie informujemy, że powiaty rozpoczęły nabór wniosków w programie "Aktywny Samorząd - Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym". W ramach programu, studenci niepełnosprawni mogą otrzymać dofinansowanie do studiów. Termin na składanie wniosków w Module II  wynosi: od dnia 03.03.2014 r. do dnia 30.03.2014 r. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych powiatów. W Białymstoku informacji udziela Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, adres internetowy:

http://www.bialystok.pl/1221-aktywny-samorzad/default.aspx

Program PFRON "Staż w administracji..." 29-01-2014

Studentów niepełnosprawnych, szczególnie kierunku administracja, zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie "Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy". Projekt realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Aktualne informacje dotyczące projektu można znaleźć na stronie PFRON, pod
linkiem:

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-unii-europejs/program-operacyjny-kap/realizowane-projekty/staz-w-administracji-p

Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie w Supraślu 11-01-2014

W dniach 29.11-01.12.2013 w Supraślu odbyło się szkolenie dla studentów niepełnosprawnych WSAP nt.: "Mam prawo, chcę się uczyć, chcę pracować! Jestem aktywnym studentem!?".

W trakcie szkolenia studenci zapoznali się z różnymi metodami uczenia się, technikami relaksacyjnymi. Studenci zapoznali się również z możliwościami znalezienia pracy za pośrednictwem agencji prowadzonej przez Fundację Aktywizacja.

Pełnomocnik Rektora ds. ON zapoznał studentów z ich prawami i ułatwieniami w studiowaniu oferowanymi przez Uczelnię. W czasie wolnym studenci zwiedzili Supraśl i znajdujące się w nim Muzeum Ikon.

Szkolenie zostało sfinansowane z budżetu państwa ze środków MNiSW.

Rekrutacja osób z niepełnosprawnością do projektu "Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych" 11-01-2014

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych oraz KARE Promoting Inclusion for People with Intellectual Disabilities z Irlandii

Przeczytaj całość »

XI edycja Międzynarodowej Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND - "Świat Dotyku i Dźwięk" 08-11-2013

Fundacja Szansa dla Niewidomych, grono współorganizatorów oraz niemal trzystu partnerów zapraszają Państwa na XI edycję Międzynarodowej Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND® - "Świat Dotyku i Dźwięku", która odbędzie się w dniach 2 i 3 grudnia 2013 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, Plac Defilad 1 (wejście od ul. Marszałkowskiej). Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie „Wykształcenie najlepszym antidotum na dyskryminację niewidomych".
 
 W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w wydarzeniu należy wypełnić formularz na naszej stronie internetowej: http://www.szansadlaniewidomych.org/653,formularze-rejestracyjne
 
WSAP im. St. Staszica w Białymstoku może dofinansować udział w konferencji trzem studentom niepełnosprawnym. Dofinansowanie obejmuje koszty biletu PKP i nocleg w Warszawie.
 
Wnioski o dofinansowanie wyjazdu przez WSAP można składać w Biurze Pełnomocnika ds. Studentów Niepełnosprawnych, w pok. CN 209, w terminie do 20-11-2013 r.
 
Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby z niepełnosprawnością sensoryczną narządu wzroku potwierdzoną orzeczeniem.
 
Serdecznie zapraszamy.

Szkolenie "Mam prawo, chcę się uczyć, chcę pracować! Jestem aktywny studentem!? 08-11-2013

Bardzo serdecznie zapraszam naszych studentów niepełnosprawnych na szkolenie pt.:
 
"Mam prawo, chcę się uczyć, chcę pracować! Jestem aktywny studentem!”

Szkolenie z zakresu praw i obowiązków oraz aktywnego poszukiwania pracy z warsztatami adaptacyjnymi dla studentów niepełnosprawnych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku
 
Warsztaty odbędą się w dniach 29.11 – 01.12.2013 r. w Supraślu.
 
W programie między innymi:
 

  • Zajęcia z psychologiem: Zajęcia integracyjne  - budowanie zespołu, Zajęcia z autoprezentacji, Warsztaty psychologiczne w zakresie metod uczenia się
  • Zajęcia z muzykologiem: Muzyczne metody relaksacyjne – warsztat.
  • Zajęcia z doradcą zawodowym z Fundacji Aktywizacja nt.: Jak przygotować cv. i list motywacyjny?, Aktywne formy poszukiwania pracy przez osoby niepełnosprawne, Rola Agencji Pośrednictwa Pracy dla Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku

 
Zajęcia z pełnomocnikiem: Rola i zadania pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych w WSAP. Zasady i formy udzielania wsparcia na uczelni.
 
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Uczelnia pokrywa koszty zakwaterowania w obiekcie przystosowanym dla osób jeżdżących na wózkach oraz wyżywienie.

Dojazd do Supraśla we własnym zakresie.

Zapisy na szkolenie przyjmuje Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych, pok. CN 209, w terminie do 20-11-2013 r.

Ilość miejsc jest ograniczona! O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Wymagane jest dostarczenie kopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 
Zapewniamy niepowtarzalną atmosferę!

Zapraszamy na dyżury psychologa p. Justyny Mancewicz 26-10-2013

Jeżeli jesteś studentem niepełnosprawnym i masz problem z:
nauką
dziewczyną/chłopakiem
żoną/mężem
przyjaciółmi
współpracownikami
rodzicami
dziećmi
chorobą
niepełnosprawnością
Żyjesz w ciągłym stresie i napięciu spowodowanym pracą?
 
Czujesz przygnębienie i nie możesz odnaleźć się
w otaczającym świecie?
 
Zapraszamy na dyżury psychologa
p. Justyny Mancewicz

niedziele zjazdowe,
od godz. 15:00 do 16.30,
pok. 315 II p., Collegium Novum
 
Masz zagwarantowaną całkowitą dyskrecję!

Pamiętaj, nie jesteś sam!

Konferencja Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Fundacji Aktywizacja 15-10-2013

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Fundacją Aktywizacja zapraszają na konferencję „Różni, ale równi – agencje zatrudnienia jako alternatywa dla publicznych służb zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami”, która odbędzie się w dniu 17 października 2013 roku w godz. 11:00–15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (ul. kard. St. Wyszyńskiego 1, Białystok). Do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym został zaproszony Piotr Białas, pełnomocnik rektora WSAP ds. studentów niepełnosprawnych. Wstęp wolny.

Program stypendialny dla osób niepełnosprawnych 22-07-2013

W związku z realizacją przez Miasto Białystok Programu „AKTYWNY SAMORZĄD” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypominamy, iż wnioski dotyczące Modułu II „ Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym” będą przyjmowane wyłącznie w terminie od 02.08.2013 r. do 30.09.2013 r.

W przypadku osób, które w roku bieżącym zawarły już umowę dot. Programu„ Aktywny Samorząd” – Moduł II, należy złożyć druk oświadczenia o dalszej kontynuacji nauki.

Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni dla potrzeb Realizatora- stanowiący załącznik nr 4 do wniosku o dofinansowanie kosztów nauki w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł II należy dostarczyć w terminie do 15.10.2013 r.

źródło: Urząd Miejski w Białymstoku
http://www.bialystok.pl/827-szczegoly-aktualnosci/newsid/4200/default.aspx

Studenci WSAP to ludzie aktywni, kreatywni i zaangażowani

Zobacz szczegóły »
design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.