Administracja w biznesie

Dlaczego warto

Specjalność dedykowana osobom chcącym uzyskać wiedze z zakresu struktur gospodarczych, zasad i warunków podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstaw zarządzania w sektorze publicznym i prywatnym. Program w ramach tej specjalności przygotowuje absolwenta do podjęcia wyzwań stawianych menadżerom zarówno w jednostkach administracji publicznej jak też w nowoczesnym biznesie.

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu prawa administracyjnego, finansowego, handlowego, prawa pracy, prawa gospodarczego i cywilnego w odniesieniu do sfery biznesu. Specjalność przygotowuje studentów do obsługi administracyjno-prawnej wspierającej zarządzanie funduszami przedsiębiorstwa. Absolwent potrafi stosować przepisy w sferze finansowej, szczególnie w zakresie projektowania inwestycji i pozyskiwania środków ze źródeł krajowych i UE.

Specjalność ta prowadzona jest w ramach kierunku Administracja, który oferuje w sumie 6 specjalności, a stosunkowo niewielka liczba godzin dydaktycznych w ramach przedmiotów obowiązkowych, została przemyślana i zaplanowana przede wszystkim, aby dać studentom możliwość kształtowania swojej ścieżki edukacyjnej w sposób indywidualny. Od II do VI semestru w ramach poszczególnych  modułów każdy student wybiera przedmioty z puli przedmiotów do wyboru, i w ten sposób realizuje przedmioty, które w sposób szczegółowy poszerzają jego wiedzę w zakresie wybranej tematyki.

Założenia kształcenia oparte zostały o tzw. zasadę WIP – WIEDZA, INDYWIDUALIZM, PRAKTYCYZM.

Możliwość wyboru tak dużej liczby godzin zgodnie z własnymi zainteresowaniami jest odzwierciedleniem najnowocześniejszych trendów edukacyjnych i przybliża nas do najlepszych ośrodków edukacyjnych zarówno w kraju jak i za granicą. Duży nacisk położono na umiejętności z zakresu interpretacji przepisów prawa, znajomości rodzajów jego wykładni, również poprzez wprowadzenie przedmiotów prawniczych zgodnie z aktualnymi, najnowszymi trendami i oczekiwaniami społeczeństwa (głównie prawo administracyjne, ale też prawo umów, gospodarcze i prawo pracy itp.)  

Dzięki możliwości wyboru specjalności z tak szerokiej gamy przedmiotów, absolwenci rozszerzają i doskonalą  kwalifikacje zawodowe. Troska o dobrą znajomość języków obcych, a także zapoznawanie studentów z nowoczesnymi technologiami informatycznymi przyczyni się do kształtowania młodych pracowników posiadających kwalifikacje na poziomie europejskim. Uczelnia infrastrukturą, zapewniającą prawidłowa realizację celów kształcenia, w tym zapewnia właściwy dostęp do sal dydaktycznych i innych pomieszczeń niezbędnych do efektywnego prowadzenia procesu dydaktycznego.

Studenci WSAP to ludzie aktywni, kreatywni i zaangażowani

Zobacz szczegóły »
design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.