Administracja celno-skarbowa

Dlaczego warto

Studenci uzyskują szeroką oraz aktualną wiedzę niezbędną do pracy w administracji celnej. Adresatami tej specjalności są osoby zamierzające podjąć pracę lub pracujące w służbach celnych. Z uwagi na fakt członkostwa Polski w Unii Europejskiej, specjalność stwarza perspektywy zatrudnienia w administracji celnej w naszym regionie, będącym jednocześnie granicą obszaru unijnego. Wybór specjalności Administracja celno-skarbowa daje absolwentom gwarancję dobrej znajomości problematyki finansów i rachunkowości, a także umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji na stanowiskach średniego szczebla w administracji celnej, skarbowej i samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w izbach skarbowych, urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej, izbach celnych, urzędach celnych oraz pozostałych jednostkach uczestniczących w obrocie gospodarczym państwa.

Dzięki studiom z zakresu administracji celnej i skarbowej absolwent uzyska wiedzę z zakresu funkcjonowania aparatu fiskalnego państwa z uwzględnieniem oddziaływań na inne sfery (sektor bankowy, gospodarczy itp.). W trakcie studiów studenci tej specjalności zdobywają gruntowną wiedzę w dziedzinie finansów, prawa finansowego, celnego, podatkowego i karno-skarbowego, a także postępowania skarbowego, prawa i ustroju aparatu fiskalnego państwa. Uzyskane kwalifikacje zawodowe są niezbędne do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich zarówno na stanowiskach w administracji celnej, skarbowej i samorządowej (gminnej, miejskiej, powiatowej i wojewódzkiej) jak i w pracy na rzecz podmiotów prywatnych. Absolwent tej specjalności posiada kwalifikacje do podjęcia pracy w urzędach, skarbowych, celnych i w komórkach organizacyjnych urzędów samorządowych realizujących zadania ze sfery podatkowej. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku jako jedna z pierwszych szkół wyższych na Podlasiu stworzyła możliwość studiowania administracji przyszłym adeptom sztuki administrowania sprawami publicznymi i jednocześnie podnoszenia kwalifikacji funkcjonariuszom publicznym.

Specjalność ta prowadzona jest w ramach kierunku Administracja, który oferuje w sumie 6 specjalności, a stosunkowo niewielka liczba godzin dydaktycznych w ramach przedmiotów obowiązkowych, została przemyślana i zaplanowana przede wszystkim, aby dać studentom możliwość kształtowania swojej ścieżki edukacyjnej w sposób indywidualny. Od II do VI semestru w ramach poszczególnych  modułów każdy student wybiera przedmioty z puli przedmiotów do wyboru, i w ten sposób realizuje przedmioty, które w sposób szczegółowy poszerzają jego wiedzę w zakresie wybranej tematyki.

Założenia kształcenia oparte zostały o tzw. zasadę WIP – WIEDZA, INDYWIDUALIZM, PRAKTYCYZM.

Możliwość wyboru tak dużej liczby godzin zgodnie z własnymi zainteresowaniami jest odzwierciedleniem najnowocześniejszych trendów edukacyjnych i przybliża nas do najlepszych ośrodków edukacyjnych zarówno w kraju jak i za granicą. Duży nacisk położono na umiejętności z zakresu interpretacji przepisów prawa, znajomości rodzajów jego wykładni, również poprzez wprowadzenie przedmiotów prawniczych zgodnie z aktualnymi, najnowszymi trendami i oczekiwaniami społeczeństwa (głównie prawo administracyjne, ale też prawo umów, gospodarcze i prawo pracy itp.)  

Dzięki możliwości wyboru specjalności z tak szerokiej gamy przedmiotów, absolwenci rozszerzają i doskonalą  kwalifikacje zawodowe. Troska o dobrą znajomość języków obcych, a także zapoznawanie studentów z nowoczesnymi technologiami informatycznymi przyczyni się do kształtowania młodych pracowników posiadających kwalifikacje na poziomie europejskim. Uczelnia infrastrukturą, zapewniającą prawidłowa realizację celów kształcenia, w tym zapewnia właściwy dostęp do sal dydaktycznych i innych pomieszczeń niezbędnych do efektywnego prowadzenia procesu dydaktycznego.

Studenci WSAP to ludzie aktywni, kreatywni i zaangażowani

Zobacz szczegóły »
design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.